Menu

Duyurular > 2020 > Ocak Duyuruları

Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 42-32  = 17/01/2020

Detay

Gözetim Hizmetlerinde İş Güvenliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 41-31 = 17/01/2020

Detay

Dışişleri Bakanımızın Karadağ ve Arnavutluk Ziyareti

SİRKÜLER NO: 12.2 / 40-30 = 17/01/2020 

Detay

Stratejik Plan (2019-2023)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 39-29 = 17/01/2020

Detay

İçme Suyu Hattı Arızasının Tamiratı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 38-28 = 16/01/2020

Detay

Meksika Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu

SİRKÜLER NO: 6.14 / 37-27 = 16/01/2020

Detay

Baltıc Exchange Weekly Freıght Market Reports Week 02

SİRKÜLER NO: 6.12 / 36-26 = 15/01/2020

Detay

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) Kurul Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 35-25 = 14/01/2020

Detay

Türkiye-Çin 17. Dönem KEK Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 34-24 = 14/01/2020

Detay

Denizcilik Sektörüne İlişkin Gemi Acenteliği Gümrüksüz Satış Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançların Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Kapsamına Alınması

SİRKÜLER NO: 6.14 / 29-21 = 14/01/2020 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2020 Week 02”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 31-23 = 13/01/2020

Detay

TİO Yönetmeliği Kapsamında Düzenlenen Muafiyetli ÜDY-TİO/ODY-TİO Mesleki Yeterlilik Belgelerine İlişkin Duyuru

SİRKÜLER NO: 11.5 / 30-22 = 13/01/2020

Detay

Liman Tek Pencere Sistemi / EGM Bildirimleri

SİRKÜLER NO: 8.7  / 28-20 = 10/01/2020

Detay

Gemilere Scrubber Cihazının Takılması

SİRKÜLER NO: 20.1 / 27-19 = 10/01/2020 

Detay

IMO Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma Alt Komitesi 7. Toplantısına İlişkin ICS Çalışması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 26-18 = 09/01/2020

Detay

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2019/9)

SİRKÜLER NO: 6.14 / 25-17 = 09/01/2020

Detay

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği Karşılaştırma Tablosu

SİRKÜLER NO: 2.8 / 22-16 = 08/01/2020

Detay

Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 2.8 / 21-15 = 08/01/2020

Detay

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Yönergesi

SİRKÜLER NO: 11.2 / 20-14 = 07/01/2020

Detay

Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 19-13 = 07/01/2020

Detay

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç istisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:1963)

SİRKÜLER NO: 6.14 / 18-12 = 07/01/2020

Detay

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 16-10 = 07/01/2020

Detay

Denizcilik Sektörüne ilişkin Gemi Acentelik Hizmetlerinden Elde Edilen Kazançların Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler

SİRKÜLER NO:6.14 / 017-011 = 06/01/2020

Detay

2019/8 Sayılı Genelge (Yeniden Değerleme Oranı Üzerinden Artış

SİRKÜLER NO: 8.7  / 015-009 = 06/01/2020 

Detay

Fırtına İhbarı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 11-8  = 06/01/2020

Detay

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 9-7  = 06/01/2020

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

SİRKÜLER NO: 10.3  / 4-4 = 02/01/2020

Detay

Gümrük Genel Tebliği Değerleme Oranları (Gümrük İşlemleri) Seri No: 163

SİRKÜLER NO: 8.7 / 6-6 = 02/01/2020

Detay

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 5-5 = 02/01/2020 

Detay

İstanbul Bunker 2020 Çalışma Grubu Faaliyetleri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 3-3 = 02/01/2020

Detay