Menu

Duyurular > 2017 > Temmuz Duyuruları

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

SİRKÜLER NO:

Detay

Meteorolojik Uyarı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 577-447 = 28/07/2017 

Detay

“FUGRO SCOUT” İsimli Gemi ile Yapılacak Sondaj Çalışması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 575-446 = 27/07/2017 

Detay

Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesinin 2.9 Tarife Hükmünde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 1.2 /  574-445 = 27/07/2017

Detay

İSKİ Atık Su Arıtma Deşarj Hattı Görüntüleme İşlemi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 573-444 = 26/07/2017

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

SİRKÜLER NO: 11.5  / 572-443 = 26/07/2017

Detay

ICS, IMO’nun Çevre Konularında Kaydettiği İlerlemeyi Memnuniyetle Karşılıyor

SİRKÜLER NO: 20.1  / 570-441 = 26/07/2017

Detay

2017/3 Sayılı Genelge ile Yeni Yönetmelik Değişikliği Yazılımları

SİRKÜLER NO: 8.5  / 571-442 = 26/07/2017

Detay

Araştırma

SİRKÜLER NO: 13.7 / 568-440 = 25/07/2017

Detay

Yetkilendirme (NKK ile KRS)

SİRKÜLER NO: 22.4  / 567-439 = 25/07/2017

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 566-438 = 25/07/2017 

Detay

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 13.7 / 562-436 = 24/07/2017 

Detay

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi

SİRKÜLER NO: 20.3  / 559-435 = 24/07/2017 

Detay

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 558-434 = 24/07/2017

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   =  24/07/2017

Detay

Yurtdışında Sorun Yaşayan Gemiler

SİRKÜLER NO: 13.7  / 550-428 = 17/07/2017

Detay

Katar’a Yönelik Taşımalar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 557-433 = 21/07/2017

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 29

SİRKÜLER NO: 6.12 / 556-432 = 21/07/2017

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   =  21/07/2017

Detay

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğince Atıfta Bulunulan Uyumlaştırılmış Standartlar veya Uyumlaştırılmış Standarda Karşılık Gelen Ulusal Standartlar Listesinin Yayımlanması İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5 / 555-431 = 19/07/2017

Detay

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 554-430 = 19/07/2017

Detay

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 552-429 = 18/07/2017 

Detay

Poyraz Fırtınası

SİRKÜLER NO: 13.7  / 550-427  = 17/07/2017

Detay

2017/3 sayılı genelge “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” Konulu Eğitim

SİRKÜLER NO: 12.3/ 549-426 = 17/07/2017

Detay

Gemi Kaynaklı Karbondioksit Emisyonlarının İzlenme, Raporlanma ve Doğrulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.1  / 548-425 = 17/07/2017

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 28”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 546-424 = 14/07/2017

Detay

29. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 545-423 = 14/07/2017

Detay

2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 18.1 / 538-418  = 13/07/2017

Detay

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma

SİRKÜLER NO: 23.1 / 537-417 = 12/07/2017

Detay

Balast Suyu Yönetimi MEPC 71 Kararı

SİRKÜLER NO: 20.3  / 542-422 = 11/07/2017 

Detay