Menu

Duyurular > 2018 > Şubat Duyuruları

Sayın Ekonomi Bakanımızın Japonya Ziyareti

SİRKÜLER NO: 12.3  / 148-124 = 22/02/2018 

Detay

İthalat Denetim Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 142-119 = 22/02/2018

Detay

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresleri

SİRKÜLER NO: 8.5  / 141-118 = 22/02/2018

Detay

37 Ülkedeki Mevzuat İçin Pratik ICC Kılavuzu (e-kitap)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 140-117 = 22/02/2018

Detay

Denizaltı Enerji ve Kablosu Tesisi

SİRKÜLER NO: 13.7  / 139-116 = 22/02/2018

Detay

Piri Reis Üniversitesi’ne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 137-114 = 20/02/2018 

Detay

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cezayir, Moritanya ve Senagel’e Resmi Ziyaretleri Kapsamında İş Forumları, 27 Şubat – 2 Mart 2018

SİRKÜLER NO: 12.3  / 136-113 = 20/02/2018

Detay

2001 Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 20.1 / 135-112 = 20/02/2018

Detay

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 134-111  = 20/02/2018

Detay

“IMO-AB Kapsamında Sera Gazı İzleme (MRV) Kuralları ve ECA Uygulamaları” Semineri

SİRKÜLER NO: 12.2 / 133-110 = 20/02/2018 

Detay

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 132-109 = 19/02/2018

Detay

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 131-108 = 19/02/2018

Detay

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi

SİRKÜLER NO: 21.1 / 130-107 = 19/02/2018

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 07”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 127-106 = 16/02/2018

Detay

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 126-105 = 16/02/2018

Detay

Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 125-104 = 15/02/2018 

Detay

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 124-103 = 15/02/2018

Detay

ICC Görüşleri, ICC Uluslararası Ekspertiz Merkezi Bilirkişilik Kararları (DOCDEX Decisions) & ISBP745 Paragraflarından Seçmeler & Sıkça Sorulan Sorular” (12 PDU) Eğitim Semineri, 3-4 Mart 2018, İstanbul – TOBB Hizmet Binası

SİRKÜLER NO: 12.2  / 121-102 = 14/02/2018 

Detay

Türkiye – Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 120-101 = 14/02/2018 

Detay

Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 119-100  = 14/02/2018

Detay

100.000 Kg Şekillendirilmiş Katı TNT’nin Taşıttırılması İşi İçin Teklif İsteme Mektubu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 118-099 = 13/02/2018 

Detay

Program Dışı Denetimler

SİRKÜLER NO: 22.3  / 117-098 = 13/02/2018 

Detay

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 116-097 = 13/02/2018 

Detay

İslam Kalkınma Bankası

SİRKÜLER NO: 12.3  / 115-096 = 13/02/2018

Detay

İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 114-095 = 13/02/2018

Detay

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 21.1 / 112-094  = 12/02/2018

Detay

Yatırımcıya Tahsis

SİRKÜLER NO: 23.1  / 111-093 = 09/02/2018 

Detay

Yabancı Gemiadamları E-İkamet Başvuruları

SİRKÜLER NO: 15.3  / 110-092 = 09/02/2018 

Detay

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik”

SİRKÜLER NO: 11.5  / 109-091 = 09/02/2018 

Detay

Rusya Eylem Planı 2018 – 2023

SİRKÜLER NO: 23.1  / 108-090 = 09/02/2018

Detay