Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Chicago Boat Show-Sektörel Ticaret Heyeti 2019

  17.08.2018

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 614-471= 17/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.08.2018 tarihve 3239-489/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “İstanbul İhracatçı Birlikleri GenelSekreterliği’nden alınan 31.07.2018 tarih ve 4873 sayılı yazısına atfen; Ticaret Bakanlığıkoordinasyonunda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindefaaliyet gösteren Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonundayat sektörüne yönelik olarak Amerika'da gerçekleştirilecek Chicago Boat ShowFuarı ile eş zamanlı olarak 2019 yılı Ocak ayı içerisinde bir Sektörel TicaretHeyetinin organ Devamı

 • Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

  17.08.2018

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 613-470= 17/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.08.2018 tarihve 3184-485/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Cumhurbaşkanlığından"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar(Karar Sayısı: 36)" 16.08.2018 tarih ve 30511 sayılı ResmiGazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu Karar'da " Bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamuihale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik,yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliğiuygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları i Devamı

 • Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil Edilecek Özel Maksatlı Özel Yapılı Gemiler Listesi

  17.08.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 612-469 = 17/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.08.2018 tarihve 3220-488/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz veİçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2018 tarih ve E.60428 sayılıyazısına atfen; TürkUluslararası Gemi Siciline tescil edilebilecek Özel Maksatlı Özel YapılıGemilerin Bakanlıklarınca belirlendiği,DenizcilikSektörünün talep ve ihtiyaçları dikkate alınarak, AB'ye Uyumlu Gemi CinsTanımlamaları kapsamında Özel Maksatlı/Özel Yapılı Gemiler Listesinin revizeedilmesine ihtiyaç duyulduğu,Bukapsamda, 18.06.201 Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 33”

  17.08.2018

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 611-468= 17/08/2018Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 17.08.2018tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;  “NewConTex Commentary 2018 Week 33” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.  Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği    EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi Yazı  Dağıtım:Tüm üyelerimiz Devamı

 • Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

  16.08.2018

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 607-466= 15/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2018 tarihve 3178-484/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “?BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumundan, "Finansal Sektöre Olan BorçlarınYeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik"  15.08.2018tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin amacı Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar,finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ilekredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarınailişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sö Devamı

 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  16.08.2018

  SİRKÜLER NO: 11.5  / 606-465 = 15/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2018 tarihve 3177-483/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumundan, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin AyrılacakKarşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik"  15.08.2018 tarih ve 30510sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.  MADDE 1 – 22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli Devamı

 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  16.08.2018

  SİRKÜLER NO: 11.5  / 606-465 = 15/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2018 tarihve 3177-483/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumundan, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin AyrılacakKarşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik"  15.08.2018 tarih ve 30510sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.  MADDE 1 – 22.06.2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli Devamı

 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/6)

  16.08.2018

  SİRKÜLER NO: 10.5 / 605-464= 15/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.08.2018 tarihve 3168-481/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “?TürkiyeCumhuriyeti Merkez Bankası'ndan  ZorunluKarşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/6) 14.08.2018tarih ve 30509 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Genel olarak, Türklirası ve yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları hakkındaolan bahse konu Tebliğ İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr )"Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almakta olup, 27.7. Devamı

 • TÜPRAŞ’ın Gemi ve Yükleme/Tahliye Kriterleri

  16.08.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 594-458 = 15/08/2018 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.08.2018 tarihve 3166-480/2018 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin13.08.2018 tarihli e-mail yazısına atfen; Tüpraş Terminallerineuğrak yapan gemiler için ulusal ve uluslararası mevzuatlarla paralel olarak çevre,insan sağlığı ve terminal güvenliğini tesisi etmek amacıyla 01.01.2019ve 01.01.2020 tarihleri itibariyle uygulamaya alınacak Gemi Kriterleri ile Yükleme ve Tahliye Kriterlerinin Odamızüyelerine duyurulması istenmektedir. Yazı ekinde gönderilenEk-1 Tüpraş Terminalleri K Devamı

 • Kurban Bayramı Çalışması

  15.08.2018

  SİRKÜLER NO: 2.4 / 608-467= 15/08/2018T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi GenelMüdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletmesiMüdürlüğü’nden alınan 15.08.2018 tarih ve 60288926-573.99-E.310672 sayılıyazısında;“Kurban Bayramı nedeniyle Limanımızda,20.08.2018 tarihi saat 13.00’den 20.08.2018 saat 24.00’e kadar mesaili,21.08.2018 tarihi saat 00.00’dan 21.08.2018 tarihi 24.00’’e kadar çalışmayapılmayacaktır. 22.08.2018 tarihi saat 00.00’dan 26.08.2018 tarihi saat24.00’e kadar mesaili çalışma yapılacaktır. Mesaili çalışmak isteyen acente vefirmaların 17.08.2018 tari Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı