Menu
 • slidebg1
  TİM LOJİSTİK PORTALI TOPLANTISI
 • slidebg1
  12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası
 • slidebg1
  Basın Açıklamamız.
  Videomuzu izlemek için DETAYA tıklayınız.
 • slidebg1
 • slidebg1
 • Tali Acentelik ve Acente Bot Servis Ücretleri

  29.11.2021

  SİRKÜLER NO: 3.1 / 920-717 = 29/11/2021Değerli Üyelerimiz,Muhtelif Gemi Tali Acenteleri ve motor-botservisi yapan şirketlerin, Derneğimiz Yönetim Kurulu'na göndermiş olduğu25.11.2021 tarihli yazılarında;‘’TürkBoğazları’nda (İstanbul ve Çanakkale'de) , Gemi Tali-Acenteliği ve Bot Servisi Hizmetlerini yerine getirmekteolan bizler, bilindiği üzere Derneğinizin, 29 Aralık 1993 tarih ve 11/73 sayılıtutanağı gereği, TL bazlı tarife yerine ABD Doları bazlı tarifeye bağlanmış vesöz konusu tarife 1 Ocak 1994tarihinden 1 Temmuz 2005 tarihine kadar herhangi bir değişikliğe uğramadansabit olarak geçerli k Devamı

 • Ülkeye Giriş Tedbirleri

  29.11.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 919-716= 29/11/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.11.2021 tarihve 3148/1236/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’İçişleri Bakanlığı İllerİdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 26.11.2021 tarih ve 19294sayılı Ek'te sunulan yazıda özetle;Genel Müdürlüklerinin,13.11.2021 tarih ve 18513 sayılı Genelgesi ile 15.11.2021 tarihinden itibarentüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişteuygulanacak tedbirlerin belirlendiği, Sağlık Bakanlığının 26.11.2021 tarih ve1491647 sayılı yazısı ile salgını Devamı

 • BALTIC FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 47

  29.11.2021

  SİRKÜLER NO: 6.12 /918-715= 29/11/2021Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 26.11.2021tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “Baltic Freight Market ReportsWeek 47” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • GSVP ve LYBS

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 917-714 = 26/11/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.11.2021 tarihve 3145/1234/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler veKıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2021 tarih ve 73381 sayılı yazısında;07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat veBakım Onarım Yönetmeliği kapsamında ülkemizde gemilerin bakım-onarımfaaliyetlerinin Turgut Reis Gemi Sanayi Veri Tabanı Programına (GSVP)girilmesinin zorunlu olduğu; ayrıca bu g Devamı

 • New ConTex Commentary week 47

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 916- 713 = 26/11/2021Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 26.11.2021tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;‘’New ConTex Commentary week 47’’ hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.    Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği  EminEMİNOĞLUGenelSekreter Ek:İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO:23.1 / 915-712 = 26/11/2021İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik GenelMüdürlüğü’nden alınan 26.11.2021 tarihli ve E-63137251-045.02-74240sayılıyazısı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;‘’a) 3/3/2015 tarihli ve29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz YoluylaTaşınması Hakkında Yönetmelik.b)14/11/2021 tarihli ve31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz YoluylaTaşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.c)14/11/2021 tarihli ve31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Yükleri Devamı

 • Kalamış Yelken Kulübü Kupası

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 914-711= 26/11/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.11.2021 tarihve 3143/1232/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulLiman Başkanlığıtarafından Odamıza gönderilen 25.11.2021 tarih ve 8288sayılı, Ek'te sunulan yazıda;Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığıtarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile28.11.2021tarihinde10:00- 19:15saatleri arasındaKalamış parkurundaolmak üzereyelkenli teknelerle"Kalamış Yelken Kulübü Kupası"yarışınınyapılacağı belirtilerek,Seyir, can, mal ve çevre güvenliğ Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 913-710= 26/11/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.11.2021 tarihve 3141/1231/2021 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen26.11.2021 tarih ve E-46127910-207.99-116309 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Seyirve Haberleşme Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarıtesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarıbilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.Sözkonusu yazı Devamı

 • [Denizcilik] Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuktaki Yansımaları Sempozyumu

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 912-709= 26/11/2021TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 26.11.2021 tarihli Ek'te sunulan e-postamesajında;‘’TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi HukukFakültesi ile Anayasa Mahkemesi tarafından 30 Kasım 2021 – 01 Aralık 2021tarihlerinde TOBB ETÜ Sosyal Tesislerinde “Bireysel Başvuru Kararlarının ÖzelHukuktaki Yansımaları” Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Sayın Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun daaçılış konuşmasında yer alacağı sempozyumda, “Kişiler ve Aile Hukuku”,“Devletin Pozitif Yükümlülükleri”, “Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma” ile“İmar, Kad Devamı

 • 2022 Yılı Lojistik Fuarları Listesi

  26.11.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 911-708= 26/11/2021İlgi: Ticaret Bakanlığı UluslararasıHizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün 24.11.2021 Tarihli E-45864022-525.01-00069386610 sayılı yazısında;‘’Bilindiği üzere, 2015/8sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararuyarınca sağlık turizmi, eğitim, bilişim, film, yayıncılık, yönetimdanışmanlığı ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarımızın yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerindesağladıkları bireysel katılımlar, "Bireysel Katılım Desteği"kapsamında Bakanlığımız tarafından desteklenmekt Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı