Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • İthalat Dolu Konteyner Güncel İndirim Skalası

  21.02.2019

  SİRKÜLER NO:23.1 / 158-098 = 21/02/2019Mersin UluslararasıLiman İşletmeciliği’nden alınan 19.02.2019 tarih ve MIP-100033-732-3/478 sayılı“İthalat Dolu Konteyner Güncel İndirim Skalası” konulu yazısı ekte yeralmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Gümrük Yönetmeliği 502/6. Maddenin Uygulanması

  21.02.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 /157-097 = 21/02/2019T.C. TicaretBakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Tahsilat Dairesinin 08.02.2019 tarihli ve41502981 sayılı yazısı.İlgi yazıda;“İlgi: Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol GenelMüdürlüğünün 17.04.2018 tarihli, 33683322 sayılı Dağıtımlı Yazısı.Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesi altıncıfıkrası uyarınca, birden fazla belgeye ilişkin olarak düzenlenen geri vermeveya kaldırma kararlarında, başvurunun birden fazla başvuru formu ile yapılıpyapılmadığına bakılmaksızın, geri verme veya kaldırma işlemine konu toplamtutar esas alınmak suretiyle Gümrük Yönetmeliğinin 500’ünc Devamı

 • 27 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

  20.02.2019

  SİRKÜLER NO:8.7 / 149-096 = 20/02/2019T.C. TicaretBakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 12.02.2019 tarihli ve 41625286 sayılıyazısı.İlgiyazıda;“Bilindiği üzere, 10.01.2019 tarihli ve 30651sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ileBakanlığımız Genel Müdürlüklerinin görevlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.Bu kapsamda, Genel Müdürlüklerce görevlerinetkin bir şekilde yürütülebilmesi ve kendi içerisinde bütünlüğünün sağlanmasıamacıyla döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek görevininanılan Kararname ile kurulan Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner S Devamı

 • ICC Bankacılık Komisyonu Görüşleri/Docdex Bilirkişilik Kararları Eğitimi 2-3 Mart 2019

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 145-095 = 19/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2019 tarihve 666-112/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;MilletlerarasıTicaret Odası (ICC)’nın 08.02.2019 tarihli ve bila sayılı yazısına atfen;MilletlerarasıTicaret Odası’nın (ICC); Ticari Akreditifler, Teminat akreditifleri (Standby)ve Garantiler konusunda örnek kuralları yaptığı ve bunların uygulanmasını takipettiği, gerektiğinde komisyonları aracılığıyla görüşler vererek veya uyuşmazlıkmercileri aracılığıyla kararlar vererek destek olduğu bildirilmektedir. ICCdışında y Devamı

 • Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı, 26 Şubat 2019, İstanbul

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 144-094= 19/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.02.2019 tarihve 667-113/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun 11.02.2019 tarihli veEST/2019-0181 sayılı yazısından bahisle;DEİK/Türkiye – Estonya İşKonseyi, Estonya Ankara Büyükelçiliği ve Enterprise Estonia iş birliğiyle26 Şubat 2019 tarihinde DEİK-River Plazaİstanbul’da“Estonya OtomotivTedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı”düzenleneceğibildirilmektedir. Anılan toplantı kapsamında, Türkiye ve Estonya’da Devamı

 • IMO Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma 6 Toplantısı Sonuç Raporu Özeti

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 142-093= 19/02/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.02.2019 tarihve 665-111/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın30.01.2019 tarihli RN(19)02 sayılı yazısından bahisle;“Uluslararası Deniz TicaretOdası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, IMO Seyir Haberleşme ve AramaKurtarma Alt Komitesi 6. Dönem Toplantısı (NCSR 6)’nın16-25 Ocak 2019tarihleri arasındaLondra’da IMO yerleşkesinde gerçekleştirilentoplantısına ilişkin sonuç raporu özeti ekte sunulmaktadır.Bu kapsamda bahse konu raporözet Devamı

 • Araştırma İzin Talebi

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 141-092 = 19/02/2019İlgi:Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarih ve E.1434sayılıyazısı.İlgiyazı ile;“İstanbulÜniversitesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı tarafındanyürütülen "Doğu Marmara Denizinde Demarsal Balık Stoklarının Tespiti"projesi kapsamında ilgi yazıda (EK) belirtilen koordinatlarda; hava ve denizşartlarına bağlı olarak15.02.2019 - 28.02.2019 tarihleri arasında“R/V YUNUS S” araştırma gemisi kullanılarak araştırma çalışmalarıyapılacağı,Seyir,can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunundenizcilere Devamı

 • 2016 York Anvers Kuralları

  19.02.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 140-091= 19/02/2019Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca19.02.2019 tarih ve 30691 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2016 York Anvers Kuralları Tebliğ” ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi TebliğDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2019/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

  15.02.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 /133-090 = 15/02/201915.02.2019Tarih ve30687sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/3 No’luCumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmış olup, söz konusu genelde ile özetle;Ülkemizinbazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomikkonuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyontoplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esasların belirlendiği, belirtilmiştir.Sözkonusu Genelge ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgiKararDağıtı Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 07”

  15.02.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 /132-089 = 15/02/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan14.02.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen; “New ConTex Commentary2019 Week 07” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı