Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Fırtına İhbarı

  17.05.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 383-250 = 17/05/2019Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 17.05.2019 tarihlie-posta mesajında;Bugün(17.05.2019) 13.00-21.00 saatleriarasında bölgemizde, kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (10-25 kg/m2) sağanakve gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgârbeklendiğinden, ·Fırtınaihbarının tüm bağlılarınıza, gemi kaptanlıklarına ve tüm birimlerinizeiletilmesi, ·TümLiman tesislerinde bulunan özellikle kıçtan kara yanaşma yapılan kıyıtesislerindeki gemilerin kaptanlarının uyarılması, gemi bağlama halatlarınınkuvvet Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 20”

  17.05.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 382-249 = 17/05/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan17.05.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 20” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşaatı Nedeniyle Çanakkale Boğazı’nın Geçici Olarak Deniz Trafiğine Kapatılması

  16.05.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 381-248 = 16/05/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 16.05.2019 tarih ve 1923-335/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“Bilindiği üzere,1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı 18 Mart 2017 tarihinde Lâpseki ile Geliboluilçeleri arasına inşa edilmeye başlanmış olup, köprü inşa çalışmaları son hızladevam etmektedir.Hali hazırda inşaatıdevam 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı ile ilgili olarak 18-19 Mayıs tarihlerindeinşası tamamlanan kule kesonlarının testlerinin yapılacağı, eğer test başarılıolursa,Çanakkale Boğazının;- 20 Mayıs 2019Pazartesi gün Devamı

 • T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın Teşrifleriyle Türkiye-Irak İş Forumu, 19-21 Haziran, Bağdat

  16.05.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 380-247 = 16/05/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.05.2019 tarihve 1919-336/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun 08.05.2019tarih ve IRK/2019-0809 sayılı yazısına atfen“Dış Ekonomik İlişkilerKurulu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda 19-21 Hazirantarihlerinde Bağdat'a bir iş heyeti ziyareti düzenleneceği, ziyaretkapsamında20 Haziran 2019 Perşembe günü Ticaret Bakanımız Sayın RuhsarPEKCAN'ın ve Irak Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Hashim AL-ANİ'ninteşrifleriyle Bağdat'ta "Türkiye-Irak Devamı

 • IMO 2020 Yakıt Değişimi Semineri

  16.05.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 379-246 = 16/05/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’nın 16.05.2019 tarih ve 1921-338/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;İMEAK Deniz TicaretOdası “ISTANBUL BUNKER 2020 Çalışma Grubu”nun “KOSDER Koster Armatörleri veİşletmecileri Derneği” ile müştereken düzenleyeceği “IMO 2020 YAKIT DEĞİŞİMİSEMİNERİ” 22 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30-17.30 saatleri arasında OdamızMeclis Salonu’nda yapılacağı hususu,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi Devamı

 • Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

  15.05.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 /378-245 = 15/05/201915.05.2019 tarihli, 30775 sayılı ResmiGazete'de 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması HakkındaKararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111) yayımlanmıştır.Anılan kararda, 29.09.2009 tarihli,2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 4458Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında KarardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Gümrük Kanunu'nun 45/1 62/1 ve 126/1 inci maddeleriile Ek:9’da değişiklikler yapılmıştır.Bu değişiklikler ile;Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiyeposta yada hızlı kar Devamı

 • Piri Reis Gemisinin İstanbul’dan Samsun’a İntikali

  15.05.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 377-244 = 15/05/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’nın 14.05.2019 tarih ve 1876-322/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;İlgi: İstanbul Valiliği Sahil Güvenlik Marmarave Boğazlar Bölge Komutanlığı’nın 14.05.2019 tarih ve 23682292-821.7-30770sayılı yazısından bahisle;“1. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve SporBayramının 100. Yılı münasebetiyle, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü Gazi MustafaKemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğunu temsilen, 81 İlden gelengençlerimizi Samsun’a taşıyacak olan Piri Reis gemisinin 23.00’dan itibarenİstanbul Bo Devamı

 • Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

  14.05.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 376-243 = 14/05/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.05.2019 tarihve 1851-321/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih veE.34302 sayılı yazısından bahisle;“Sackalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi yapacak firmalarınyetkilendirilmesine, denetimine ve yetkilendirilen firmalara uygulanacak idariyaptırımlara yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlükleritarafından “Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Ya Devamı

 • İdari İzin - Ramazan Bayramı Tatili 2019

  14.05.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 375-242= 14/05/2019Sayın Üyemiz,Bilindiğiüzere, Ramazan Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel3 Haziran 2019 tarihinde yarım gün 7 Haziran Cuma günü tam gün idari izinlisayılmaktadırlar.Konuylailgili olarak, Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret BölgeMüdürlüğü’nün 13.05.2019 tarihli, 44287434 sayılı yazısı ile 3 Haziran 2019Pazartesi günü (yarım gün) 7 Haziran 2019 Cuma günü (tam gün) görevyürütüleceği ve asgari seviyede memurun görevlendirilerek, işlemlerin mesaitahsilatı yapılmaksızın yürütülmesi yönünde gümrük idareleritalimatlandırılm Devamı

 • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

  14.05.2019

  SİRKÜLER NO: 3.2 / 374-241= 14/05/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.05.2019 tarihve 1849-320/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Ulaştırma ve AltyapıBakanlığı’nca hazırlanan “Tehlikeli MaddelerinKarayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24 Nisan 2019 tarih ve 30754sayılı resmi Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Kamuya açık karayoluylayapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğercanlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli birşekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenler Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı