Menu
  • slidebg1
    Basın Açıklamamız.
    Videomuzu izlemek için DETAYA tıklayınız.
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
    Yeni Gayrimenkulümüz Hayırlı Olsun.
  • slidebg1
  • BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 38

    24.09.2021

    SİRKÜLER NO: 6.12 /747-578 = 24/09/2021Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 24.09.2021tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “BALTIC EXCHANGEWEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 38” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

  • Nevi ve Adres Değişikliği

    24.09.2021

    SİRKÜLER NO: 5.4 / 746-577= 24/09/2021Derneğimiz üyelerinden, Battal Denizcilik veGemi Acenteliği San. Tic. Ltd. Şti. Nevi ve adres bilgilerinde güncellemeyapıldığını 23/09/2021 tarihli e-posta mesajı ile bildirmişlerdir. Güncel Firmabilgileri aşağıda tarafınıza sunulmuştur.BATTALDENİZCİLİK A.Ş.Emirgan Mahallesi Yaver Selahattin Sokak No.4Sarıyer / İSTANBULTel:02122770979SARIYER V.D. V.No: 150 125 2140Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:58

    23.09.2021

    SİRKÜLER NO: 23.1 / 745-576= 23/09/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.09.2021 tarihve 2595/1004/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’İstanbulValiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan 16.09.2021 tarih ve 4721 sayılı Ek’tesunulan İl Hıfzıssıhha Kararı No:58’de özetle;Sağlık Bakanlığınca yayımlanan“TemaslıTakibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi” kapsamında,göstermiş olduğu semptomlara görehastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakalarınikametlerinde izolasyona tabitutulması gerektiği,Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükse Devamı

  • Tehlikeli Yük Bildirimi

    22.09.2021

    SİRKÜLERNO:23.1 / 744-575 = 22/09/2021 İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli LimanBaşkanlığından alınan 22.09.2021 tarihli ve E-36935900-010.07.01-1218sayılıyazısı.Kocaeli Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda; ‘’a)03.03.2015 tarihli ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TehlikeliMaddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik. b) 12.04.2019 tarihli ve 29486 sayılı Bakan Oluru ile yayımlananDenizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi.İlgi (b) Yönergenin"Tehlikeli yük bildirimi" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncüfıkrasında "Gemi i Devamı

  • Genoa Shipping Week

    22.09.2021

    SİRKÜLER NO: 6.12 / 743-574 = 22/09/2021Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 22.09.2021tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı aşağıdaki gibidir. Dear All,On behalf of our colleagues at ASSAGENTI, the Genoa Shipping Agents’Association, please find attached a flyer announcing the closing conference ofGenoa Shipping Week 2021, entitled “Where will the Mediterranean Sea be in thenext Ten Years?” FONASBA members are invited to participate in this conference,which takes place at 16.00 CET (14.00 GMT) on Friday, 8th October.There is no cost for FONASBA members to register, although prior registrationvi Devamı

  • Seyir Yardımcı Hizmeti

    22.09.2021

    SİRKÜLER NO: 23.1 / 742-573= 22/09/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.09.2021 tarihve 2586/1003/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen21.09.2021 tarih ve E-46127910-207.99-103896 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Seyirve Haberleşme Dairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarıtesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarıbilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yaz Devamı

  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

    21.09.2021

    SİRKÜLER NO: 23.1 / 741-572 = 21/09/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.09.2021 tarihve 2583/999/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 20.09.2021 tarih veE-46127910-207.99-103587 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden tekniknedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindekitabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı Devamı

  • Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bağlı Birimlerinin E-Posta Adresi Değişikliği

    20.09.2021

    SİRKÜLER NO: 23.1 / 739-571 = 20/09/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.09.2021 tarihve 2582/994/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’SağlıkBakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen17.09.2021 tarih ve 140 sayılı Ek'te sunulan yazıda;Genel Müdürlükleri bilgi işlemsunucularının Sağlık Bakanlığına taşındığı, bağlı birimlerinin kullanmaktaolduğu (_ _ _@hssgm.gov.tr) uzantılı mailler yerine (_ _ _@saglik.gov.tr)uzantılı maillerin kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir.Yazıda devamla, (_ __@hssgm.gov.tr Devamı

  • Boğaziçi Yat Yarışları Tarih Değişikliği

    20.09.2021

    SİRKÜLER NO: 13.7 / 738-570= 20/09/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.09.2021 tarihve 2581/998/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 17.09.2021 tarih ve6506 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;Odamızın17.09.2021 tarih ve 2571/991 sayılı Sirküleri ile de ayrıca duyurusu yapılan,"Boğaziçi Yat Yarışlarının, Denizcilik GenelMüdürlüğü'nün 17.09.2021 tarih 59492 sayılı yazısı ile güncellendiği ve sözkonusu Yat Yarışlarının, 25 Eylül 2021 tarihinde 12:00 - 17:00saatleri arasında İstanbul Boğ Devamı

  • BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 37

    17.09.2021

    SİRKÜLER NO: 6.12 /736-568= 17/09/2021Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 17.09.2021tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;“BALTIC EXCHANGEWEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 37” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

  • T.C. Ticaret Bakanlığı
  • Deniz Ticaret Odası
  • FONASBA
  • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı