Menu
 • slidebg1
  Basın Açıklamamız.
  Videomuzu izlemek için DETAYA tıklayınız.
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
  Yeni Gayrimenkulümüz Hayırlı Olsun.
 • slidebg1
 • Gemi İnsanları İş Gücü Raporu 2021 Yılında Gemi İnsanları İçin Küresel Arz ve Talep

  28.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 569-433 = 28/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarihve 2086/775/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;UluslararasıDeniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping –ICS) alınan15.07.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;ICS ve BIMCO (Baltic andInternational Maritime Council-Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi )tarafından "Gemi İnsanları İş Gücü Raporu: 2021 Yılında Gemi İnsanlarıİçin Küresel Arz ve Talep" (Seafarer Workforce Report: The Global Supply andDemand for Seafarers in 2021) konulu yayının 28 Tem Devamı

 • TMO'nin Yurtdışından Denizyolu İle Yemlik Arpa Taşıma ihalesi

  28.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 568-432 = 28/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarihve 2090/785/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;ToprakMahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz 2021 tarihli e postasında;Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),03.08.2021 tarihinde saat 10:00'da yapılacak(Türkiye saati ile)515.000MT (+/- %5) yemlik arpa ithalatına bağlı olarak 515.000 MT (+/- % 5) yemlikarpanın taşıttırılması işi için 03.08.2021 tarihinde saat 11:30'da(Türkiye saati ile)TMOGenel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri'nde(TMO Güvercinlik Ek Tesisleri İst Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  27.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 567-431= 27/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarihve 2083/782/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı tarafından gönderilen26.07.2021tarih veE-46127910-207.99-94412 sayılı, Ek'te sunulanyazıda; SeyirveHaberleşme Dairesi Başkanlığıuhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarıtesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarıbilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Devamı

 • Gemiadamları Sağlık Yönergesi Revizyonu

  27.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 566-430 = 27/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.07.2021 tarihve 2080/778/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;SağlıkBakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan26.07.2021 tarih ve 3074 sayılı yazı ile Uluslararası mevzuat ve standartlarauygun şekilde yürütülmekte olan gemiadamları sağlık muayene ve sertifikasyonişlemlerinin usul ve esaslarını belirleyen "Gemiadamları Sağlık Yönergesinindayanak mevzuatlardaki değişiklikler gereği ve uygulamalardan doğan ihtiyacabinaen revize edilerek 26.07.2021 tarih Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmetleri

  26.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 565-429= 26/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.07.2021 tarihve 2071/773/2021 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı tarafından gönderilen26.07.2021tarih veE-46127910-249-94062 sayılı, Ek'te sunulanyazıda; SeyirveHaberleşme Dairesi Başkanlığıuhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarıtesislerinden teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarıbilgilerinin yazı ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Odam Devamı

 • Paris MoU 2020 Performans Listesi

  26.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 564-428 = 26/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.07.2021 tarihve 2072/772/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen16.07.2021 tarihli ve E-80368960-010.07.02-44776 sayılı yazıda; Paris MoUkapsamında olan limanlara uğrak yapan gemilerin Liman Devleti Denetimlerisonuçlarına göre oluşturulan ve bu gemilerin bayrağını taşıdıkları ülkelerinsöz konusu denetimlerdeki performanslarını gösteren 2020 yılı Paris MoUPerformans Listesinin yayımlandığı bildirilmekte Devamı

 • 1915 Çanakkale Köprüsü

  26.07.2021

  SİRKÜLERNO:23.1 / 563-427 = 26/07/2021 İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale LimanBaşkanlığından alınan 26.07.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1541sayılıyazısı.Çanakkale Liman Başkanlığından alınan ilgi yazıda;a) 24.05.2021tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazımız.b) DLSY AdiOrtaklığı'nın 26.07.2021 tarihli ve 0056 sayılı yazısı.İlgi (a) yazımız ile 1915Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamındaalınacak önlemler ilgililere bildirilmiştir.İlgi (b) yazı ile, "SeyirKanalı Planlama Tablosunda "3","4" ve "5"numara ile gösterilen bölgelerde, 27.07.2021 günü, Devamı

 • 1915 Çanakkale Köprüsü

  26.07.2021

  SİRKÜLERNO:23.1 / 562-426 = 26/07/2021İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığından26.07.2021 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen; “1915 Çanakkale Köprüsü Yapım İşleri Kapsamında HidrolikKaldırma Portalı ile Tabliye Montajı Tarihi” hakkındaki yazı ektesunulmaktadır.SayınÜyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk:İlgi YazıDağıtım:Tüm üyelerimiz Devamı

 • İMEAK DTO Haziran 2021 AB Bülteni

  26.07.2021

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 561-425 = 26/07/2021İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.07.2021 tarihve 2066/765/2021 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan “Haziran 2021 AB Bülteni” hakkındaki yazı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Hamburg Index June 2021

  26.07.2021

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 560-424= 26/07/2021Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 22.06.2021tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı aşağıdaki gibidir. Dear All,Please find attached the latest Hamburg Index kindly supplied by theHamburg Shipbrokers’ Association.We would ask you to pass this on to your member companies for theirinformation.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı