Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 25”

  21.06.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 476-322= 21/06/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan21.06.2019 tarihinde almış olduğumuz e-posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 25” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Fumigasyon ve Fumigasyon’dan Arındırma Operasyonu

  21.06.2019

  SİRKÜLER NO: 23.2 / 475-321 = 21/06/2019T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 12.06.2019tarih ve 36935900-010.07.03-E.944 sayılı “Fumigasyon ve Fumigasyon’danArındırma Operasyonu”konulu yazı ekte yer almaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı

  21.06.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 474-320 = 20/06/2019,İlgi: TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 19.06.2019 tarih ve 34221550-720-6186sayılı yazısı.İlgiyazı ile;“26 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilen,“Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1.Ekonomi Konferansı”, 6 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu evsahipliğinde Lefkoşa’daki Konferansın açılış konuşmaları, CumhurbaşkanıYardımcımız Sayın Fuat OKTAY, KKTC Başbakanı Sayın Ersin TATAR, Birliğimiz BaşkanıM. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay DENİZtarafından yapılacaktır.Konf Devamı

 • MEPC 74 – ICS Raporu

  20.06.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 473-319 = 20/06/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.06.2019 tarih ve 2346-418/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;UluslararasıDeniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping – ICS) 30.05.2019 tarihve MC(19)52 sayılı yazısına atfen;“ICSÜyeleri, ICS’in yayımladığı Deniz Çevresini Koruma Komitesi hakkındakiraporunu; yayın kuruluşları, denizcilik idareleri ve üyeşirketler dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşlara iletmeye davet edildikleri,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları Devamı

 • ICS’in Yayımladığı Yıllık İnceleme

  20.06.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 472-318= 20/06/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.06.2019 tarih ve 2345-417/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;UluslararasıDeniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping – ICS) 03.06.2019 tarihve PRESS(19)14 sayılı yazısına atfen;“ICSÜyeleri, ICS’in yayımladığı yıllık inceleme hakkındaki basın bildirisini; yayınkuruluşları, denizcilik idareleri ve üye şirketler dâhil olmak üzere tüm ilgilipaydaşlara iletmeye davet edildikleri,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Ac Devamı

 • ABD Hazine Bakanlığı-Seyrelticilere Yönelik Venezuela Yaptırımları

  20.06.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 471-317= 20/06/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.06.2019 tarih ve 2344-416/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;P.LFerrari & Co.’dan alınan 10.06.2019 tarihli e-posta mesajına atfen;“ABD Hazine Bakanlığı’nın, 6 Haziran 2019 tarihinde,seyrelticilerin Venezuela’ya doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç edilmesi ya dayeniden ihraç edilmesini ele alan bir yasağı kapsayan Venezuela ile ilgiliGenel Lisanslarda (GLs) yapılan değişiklikler ve söz konusu yaptırımlarailişkin detaylar bildirilmektedir. Odamızca yapılan Türkçe çevirisi ilişiktes Devamı

 • KILAVUZ 3 İsimli Kılavuz Botunun Havuz, Kızak ve Hasar Bakım Onarım İşi

  20.06.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 470-316 = 20/06/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.06.2019 tarih ve 2343-415/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2019tarihli e-posta mesajına atfen;“KILAVUZ 3isimli Kılavuz Botunun Havuz, Kızak ve Hasar Bakım Onarımı İşine “4734 sayılıKamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarındauygulanacak esas ve usuller hakkındaki yönetmelik”kapsamında24-f pazarlık usulü ile ihalesi yapılacağı, yeterlilik değerlendirmesisonucunda yeterli bulun Devamı

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

  20.06.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 469-315= 20/06/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.06.2019 tarih ve 2339-414/2019sayılı yazısı. İMEAK Deniz TicaretOdası’ndan alınan ilgi yazıda;T.C CumhurbaşkanlığıBilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun 18.06.2019 tarihli yazısınaatfen;“T.C.Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafındanyürütülmekte olan çalışma kapsamında yazıları ekindeki yazıda linki verilenanketin “Üye Firmalarımıza” duyuru metni ile birlikte iletilmesi veengeç 30 Haziran 2019 tarihine kadar doldurularak yanıtlanması,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbi Devamı

 • Özet Beyan Uygulaması Konulu 2012/2 Sayılı Genelge’ de Değişiklik

  20.06.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 /468-314 = 19/06/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın19.06.2019 tarih ve 1996-410/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler GenelMüdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı18.06.2019 tarih ve 2019/25 sayılı“Özet Beyan Uygulaması Konulu 2012/2Sayılı Genelge’ de Değişiklik”konulu Genelge yayımlanmıştır.Söz konusu Genelge ile;2012/2 sayılı Genelgenin 2 nci maddesibaşlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:2 - Ticaret Odası veya KonsoloslukOnayı AranmamasıGümrük idarelerine ibraz Devamı

 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

  19.06.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 /465-313 = 19/06/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’nın 18.06.2019 tarih ve 2330-408/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“İlgia) 29.04.2019 tarih ve 1652 sayılı yazımız.b) UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün12.06.2019 tarih ve E.44455 sayılı cevabi yazısı.İlgi(a) yazımızla, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile getirilen “Taşımaİşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO)” zorunluluğu hakkında, forwardinghizmeti gerektirmeyen iki veya daha fazla liman arasındaki deniz taşımalarınakonu faaliyetlerden de, Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı