Menu
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  115 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Liman El Kitabı Sayfa Değişiklikleri

  21.04.2017

  SİRKÜLER NO:DN.6.5 /350 -385 = 21/04/2017Derneğimizinliman el kitabının güncelleşmesi gereken sayfaları yeniden bastırılmıştır.Arzueden üyelerimiz, el kitabının güncelleşen sayfalarını Derneğimizdenücretsiz olarak temin edebilirler.Ayrıcatalep halinde kargo ile de karşı taraf ödemeli olarak gönderilecektir.SayınÜyelerimizin bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel Sekreter Devamı

 • Sefer Duyurusu

  20.04.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 348-284 = 20/04/2017Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 19.04.2017tarihli ve 58799809-774.01.03-E.5418 sayılı yazısında;“İ.S.K.İ ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "Denizde ve Haliç'te Su/SedimentKalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi" kapsamında Haliç’teölçüm, örnekleme ve izleme çalışmaları yapılacaktır. Planlanan çalışmalar TÜBİTAK ANADOLU Araştırma Gemisi ile 22-25 Nisan 2017 tarihleri arasındagerçekleştirilecektir. Bahse konu çalışmaların yapılacağı koordinatlar, yazımızekinde gönderilmektedir.Seyir, can, mal Devamı

 • COSME Programı Kümelenme Çağrısı

  20.04.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 347-283 = 19/04/2017 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/04/2017 tarihve 1542-298/2017 sayılı yazısı.İlgiyazı ile;“KOSGEB AB ve Dış İlişkiler DairesiBaşkanlığı’ndan alınan 31.03.2017 tarih ve 5056 sayılı yazısına atfen;KOSGEB ABve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Avrupa Birliği İşletmelerin veKOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for theCompetitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME)ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği ve ulusal katkıpayının ödenmesi ve programın izleme ve değerle Devamı

 • “ICC Görüş Semineri”, İstanbul, 6-7 Mayıs 2017

  19.04.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 337-282 = 19/04/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/04/2017 tarihve 1535-297/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“ICC Türkiye Milli Komitesi’nden İMEAK DenizTicaret Odası’na gönderilen 14.04.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;"ICC Görüşleri,ICCUluslararasıEkspertiz Merkezi Bilirkişilik Kararları (DOCDEX DECISIONS) & ISBP745Paragraflarından Seçmeler & Sıkça Sorulan Sorular – 2 Semineri'nin 6-7Mayıs 2017 tarihlerinde, İstanbul'da yapılacağı belirtilerek aşağıdaki bilgilerverilmektedir:"Bilindiği üzere,Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), akreditifler altın Devamı

 • Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Başvuruları

  19.04.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1  / 336-281 = 19/03/2017Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)’in 18.04.2017 tarih ve 53654767-TİM.00.GSK.INO.2017/80-1156sayılı yazısı.İlgiyazı ile;“Ekonomi Bakanlığı koordinasyonundaMeclisimiz tarafından ilk kez, 2016 yılında başlatılan ve geçtiğimiz Aralıkayında Sayın Başbakanımız ve 11 Bakanımızın katılımı ile dereceye girenfirmaların ödüllendirileceği “Türkiye'nin500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” başvuruları ikinci yılında 6 Mart2017 itibari ile başlamış bulunmaktadır.Hizmet ihracatçısı firmalarının katılımlarıile beyan usulüne göre yürütülecek ve gerektiğinde firma be Devamı

 • Deniz İş Kanunu Uyumlaştırma Çalışması

  18.04.2017

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 335-280 = 18/04/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/04/2017 tarihve 1533/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“6898 sayılı Denizcilik Çalışma SözleşmesininOnaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 25.03.2017 tarihli ve 30018sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı,Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün uygulamaklayükümlü olduğu Mevzuat olan 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun Denizcilik ÇalışmaSözleşmesi,2006 (MLC 2006)’ya uyumlaştırılmasına dair İMEAK Deniz TicaretOdası görüş, öneri ve taleplerinin Ek’te yer alan tabloya işlener Devamı

 • Lviv Çalışma Ziyareti

  18.04.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 334-279 = 18/04/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/04/2017 tarihve 1516-294/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’ nun11.04.2017 tarihli ve UKR/2017-592-c sayılı yazısına atfen;DEİK Türkiye – Ukrayna İş Konseyi tarafından, 26 – 29 Nisan 2017tarihlerinde Ukrayna'nın Lviv şehrine heyet ziyareti düzenlenmesininplanlandığı ve ziyaret kapsamında Lviv yönetimi, ekonomik hayatta önemli yertutan Sivil Toplum Kuruluşları ve bölgede faaliyet gösteren yabancı sermayelişirketlerin yöneticileri ile görüşmeler yapılacağı,28 Nisan 2017 tari Devamı

 • T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan Resmi Ziyareti Kapsamında Türkiye – Hindistan İş Forumu, 1 Mayıs 2017, Yeni Delhi

  18.04.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 333-278 = 17/04/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/04/2017 tarihve 1515-293/2017 sayılı yazısı.İlgiyazı ile;“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun14.04.2017 tarihli ve HIN/2017-597 sayılı yazısına atfen;T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 30 Nisan- 1 Mayıs 2017 tarihlerindeHindistan'a gerçekleştirecekleri resmi ziyaret kapsamında, DEİK/ Türkiye-Hindistan İş Konseyi tarafından, muhatap kuruluşu FICCI (Hindistan Sanayi veTicaret Odaları Federasyonu) işbirliğinde1 Mayıs 2017 tarihinde YeniDelhi Taj Palace Hotel'de "Türkiye- Hindistan İş Forumu"d Devamı

 • Fırtına Uyarısı

  17.04.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 329-277 = 17/04/2017Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan 17/04/2017tarih ve 40163385-145.99-E.540 sayılı “FırtınaUyarısı” konulu yazısında;“18.04.2017tarihinde kuzey-batı yönlü kuvvetli rüzgarlarınoluşabileceği bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli önlemlerinalınması, kuvvetli rüzgarların denizde seyir, can,mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebileceği dikkate alınarak,iskele/rıhtım/havuzlarda bulunan gemilere yönelik emniyet tedbirlerininarttırılması (halat sayısının arttırılması, gemilerin sürekli gözlemlenmesi Devamı

 • Yüzer Santral Konuşlandırılması

  14.04.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 328-276 = 14/04/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/04/2017 tarihve 1508-291/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 14.04.2017 tarihli ve E.5135 sayılıyazısına atfen;KARADENİZ POWERSHIPDOĞAN BEY” isimli Mobil Santral Gemisi,Yenikapı Barınağı Mendireği açığına İlgi yazı Ek’inde belirtilen koordinatlararasına 17.04.2017 tarihinde konumlandırılacağı, Seyir, can, mal ve çevreemniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemikaptanlarına duyurulması hususu,”Be Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürülüğü