Menu
 • slidebg1
 • slidebg1
  Geleneksel Özlem Yemeği 2019
  117. Yılımızda Geleneksel Özlem Yemeğimiz Değerli Üyelerimiz ve Davetlilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • slidebg1
  SeaNews Turkey
  VDAD: Türk Denizciliğinde 115 Yıl
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  118 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • Türk Boğazlarında Tamir Bakım ve Sörvey Amaçlı Gemi Teması

  29.05.2020

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 370-288 = 29/05/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2020 tarihve 1528-651/2020 sayılı yazısı. “İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Odamızın 29.04.2020 tarih ve 545 sayılısirkülerinde de belirtilen,İstanbul Valiliğince 01 Haziran 2020tarihinden itibaren Türk Boğazlarından geçen gemilere çıkacak sörvey, tamirekibi, acente, gemi tedarikçisi vb. personelinmaskeli, eldivenli, uygunkıyafetli olarak ve ateşleri ölçülerek gemi yaşam alanlarına girmeyerekgemiye çıkılmasına Odamız talebine istinadenherhangi bir mücbirsebep aranmaksızın müsaade edilmiş v Devamı

 • Koronavirüs Normalleşme Tedbirleri

  29.05.2020

  SİRKÜLERNO: 23.1 / 369-287 = 29/05/2020İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul LimanBaşkanlığı’ndan alınan 29.05.2020 tarih ve 58799809-903.07.02/3303 sayılıyazısı.İlgi yazı ile;a) 25.03.2020 tarih ve 2751sayılı yazımız.b) Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün27.05.2020 tarih ve 26440 sayılı yazısı.İlgi (a) yazımız ile 25.03.2020tarihinde faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemileri budefa, ilgi (b) yazı ekinde yer alan tedbirlere uyulması koşuluyla 01.06.2020tarihinde faaliyetlerine yeniden başlamalarına karar verilmiştir.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıncaalınan tedbir Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2020 Week 22”

  29.05.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 368-286= 29/05/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan29.05.2020 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “NewConTex Commentary 2020 Week 22” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Dökme Yük ve Konteyner Gemilerinin Elektronik Yalpa Müşiri ile Donatılması Teklifi

  29.05.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 367-285 = 29/05/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2020 tarihve 1521-637/2020 sayılı yazısı. “İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;UluslararasıDeniz Ticaret Odasının (ICS) 27 Mayıs 2020 tarihli ve RN(20)11 sayılı yazısındaUluslararası Denizcilik Örgütü Seyir, Haberleşme, Arama ve Kurtarma AltKomitesi 8’inci oturumunda gündeme getirilmek üzere Almanya tarafındanhazırlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Bölüm 5içeriğinde “1 Temmuz 2024 tarihi ve sonrasında inşa edilen ve SOLAS Bölüm 5,Kural 20 uyarınca Seyir Veri Kaydedicis Devamı

 • Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10)

  29.05.2020

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 366-284 = 29/05/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2020 tarihve 1522-644/2020 sayılı yazısı. “İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Dahildeİşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(İhracat: 2020/10) 29 Mayıs 2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.20.12.2006tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme RejimiTebliği (İhracat: 2006/12)'nin 17'nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları;"(9)Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80'i Devamı

 • Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  29.05.2020

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 365-283= 29/05/2020Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan“Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik”29Mayıs 2020 tarihli 31139 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanmış olupbahse konu Yönetmelik ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YönetmelikDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Sokağa Çıkma Kısıtlaması

  29.05.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 364-282 = 29/05/2020İlgi: T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ektebelirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehirstatüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul,İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimizsınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak olup, genelgeve alınacak kısıtlamalar ekteki gibidir.Sayın Üyelerimizin bilgilerinerica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları Devamı

 • Serbest Pratika Evrağı

  28.05.2020

  SİRKÜLER NO: 22.3 / 363-281= 28/05/2020İlgi: İBB İstanbul Çevre Yönetimi San ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ) tarafındanDerneğimize gönderilen 28.05.2020 tarihli e-posta yazısı.İlgi yazıile;SizlereÇevre ve Şehircilik Bakanlığının 24.03.2020 COVİD-19 salgını hk. konuluyazısına istinaden, 28.03.2020 tarihinde sizlere serbest pratika almayangemilerden atık alamayacağımızı bildirmiştik. Bakanlıkkonu hakkında değişiklik yaptı, transitte ki gemilerden de ÇÖP dışındaki diğersıvı atıklar için serbest pratika olmadan atıkları almaya başladığımızıtarafınıza bildiririz. Transitteki gemiler ÇÖP atıkları vermek isterl Devamı

 • Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı – 2578)

  28.05.2020

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 362-280= 28/05/2020Sayın Üyemiz.15 Kasım 2017 tarihinde Aşkabat’ta imzalananve 7229 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Transitve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nınonaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncümaddeleri gereğince karar verilmiştir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk:Milletlerarası AndlaşmaDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Koronavirüs Normalleşme Tedbirleri

  27.05.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 361-279 = 27/05/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.05.2020 tarihve 1512-634/2020 sayılı yazısı. “İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen27.05.2020 tarihli yazıda;Faaliyetleridurdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerde ekte sunulan tedbirlereuyulması koşuluyla 01.06.2020 tarihinde faaliyetlerine yeniden başlamalarınakarar verildiği hususu,”Belirtilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EM Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı