Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • KOBİ Destek (Nefes) Kredisi

  15.01.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 043-029 = 15/01/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.01.2019 tarihve 165-29/2019 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“a)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 19.09.2018 tarih ve 13848 sayılıyazısı. b) 24.09.2018 tarih, 3656 sayılı ve 545 No.lusirkülerimiz c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin10.01.2019 tarih ve 276 sayılı yazısı.KOBİ’lerimizin finansmanaerişim probleminin çözümüne katkıda bulunmak ve kredi faizlerinin enflasyonunçok üzerinde seyrettiği bu dönemde oda-borsa üyelerine düşük maliyetli krediimkanı sağlamak üzere 20 Eylül 2018 tarihinde üçüncü kez baş Devamı

 • Denizyolu Konteyner Taşımacılığındaki Konşimentolar Konulu Bilgilendirme Konferansının Ertelenmesi

  15.01.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 /039-028 = 15/01/2019İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 14.01.2019 tarih ve 163-28/2019 sayılı yazısı. İlgi yazı ile;“Odamızın 2019 yılı konferansları kapsamında22 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Denizyolu KonteynerTaşımacılığındaki Konşimentolar” başlıklı bilgilendirme konferansı ileribir tarihe ertelenmiştir.Söz konusu konferansın düzenlenme tarihibelirlendiğinde Üyelerimize duyurusu yapılacaktır.”Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtı Devamı

 • Fırtına İhbarı

  14.01.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 038-027 = 14/01/2019Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 14.01.2019 tarihlie-posta mesajında;“Salı günü öğle saatleriyle akşam saatleri(15.01.2019 12:00-21:00 LT) arasında, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/saat)kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.·Fırtınaihbarının tüm bağlılarınıza, gemi kaptanlıklarına ve tüm birimlerinizeiletilmesi, ·TümLiman tesislerinde bulunan özellikle kıçtan kara yanaşma yapılan kıyıtesislerindeki gemilerin kaptanlarının uyarılması, gemi bağla Devamı

 • Delmar Denizde Güvenlik Sistemleri

  14.01.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 037-026 = 14/01/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.01.2019 tarihve 153-26/2019 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz veİçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2019 tarih ve E.503 sayılı yazısınaatfen“Liman Başkanlıkları veYetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilenİlgi yazı ile;24.10.2018tarih ve E.78977 sayılı yazıları ile, can kurtarma araçları ile bunlarınindirme düzeneklerinin servisi konusunda yetkilendirilen Delmar DenizdeGüvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin can kurtarma araçları ve bunların ind Devamı

 • Exposhipping İstanbul 2019 Fuar Değerlendirme Toplantısı, 17 Ocak 2019

  14.01.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3  / 036-025 = 14/01/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.01.2019 tarihve 155-27/2019 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; EXPOMARITTİstanbul’un 11 Ocak 2019 tarihli e-posta mesajına atfen;“İMEAK Deniz TicaretOdası Fuarlar Komitesi ve EXPOMARITT Exposhippingİstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar & Konferansı Organizasyon Ekibitarafından 17 Ocak 2019 Perşembe günü Radisson BLU Hotel İstanbul Tuzla'da saat15.30'da Exposhipping İstanbul 2019 Fuar Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır.Toplantıyakatılmak isteyen üyelerimizin 15 Ocak Salı gününe kadar bildirimde bulunmaları Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 02”

  11.01.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 034-023= 11/01/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan11.01.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen; “NewConTex Commentary 2019 Week 02” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • T.D.İ. Tekirdağ Limanı’nın Devri

  11.01.2019

  SİRKÜLER NO: 2.3 / 031-022 = 11/01/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/01/2019 tarihve 131-22/2019 sayılı yazısı. İlgi yazı ile;“Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü LimanlarDairesi Başkanlığı'nın02.01.2019 tarih ve 30036 sayılı yazısına atfen;01.11.2018 tarih ve30582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 31.10.2018ve 288 sayılı kararı uyarınca Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'neait Tekirdağ Limanının, 26.12.2018 tarihli"TürkiyeDenizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Tekirdağ Limanı'nın İşletme HakkınınVerilmesine İlişkin Sözleşme"kapsa Devamı

 • Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi

  10.01.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 030-021= 10/01/2019Konu: Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi Hk.T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi veKontrol Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2019 tarihli ve 40177292 sayılı “SerbestBölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS)” konulu yazısının tam metni ekte yer almaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)

  10.01.2019

  SİRKÜLER NO: 11.6 / 029-020= 10/01/2019Konu: BazıCumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması HakkındaCumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27) Hk.10 Ocak 2019 tarihli ResmiGazete’de 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır. Kararnamedeçeşitli Bakanlıkların idari yapısında değişiklikler yapılmış, bazı GenelMüdürlüklerin görev tanımı değiştirilmiştir.Bu kapsamda, TicaretBakanlığı’nın hizmet birimleri yeniden sıralanmış ve Risk Yönetimi ve KontrolGenel Müdürlüğü ile Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğü’nün birleştirilerek RiskYönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Devamı

 • Transit Rejiminde Teminat Uygulamaları

  10.01.2019

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 028-019= 10/01/2019Konu: Transit Rejiminde Teminat Uygulamaları Hk.T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük veTicaret Bölge Müdürlüğü’nün 24.12.2018 tarihli ve 40049621 sayılı yazısında;“Bakanlığımıza intikal eden muhtelifyazılardan, transit rejimi çerçevesinde işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasındabeyanname muhteviyatı eşyaya isabet eden vergilerin %20 fazlası ile hesaplanıphesaplanmayacağı hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır. 4458 sayılıGümrük Kanunu'nun 202’nci maddesinin 1 inci fıkrası;“Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idareleriningümrük vergilerinin ve diğer amme Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı