Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Süresi

  18.09.2019

  SİRKÜLER NO: 3.2 / 697-488= 17/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.09.2019 tarihve 3300-626/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Malve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında bulunanyazısına atfen;“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahipişetmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenlerin31.12.2019 tarihine kadar 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı TMFB Düzenlenmesineİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin EK-2’de yer alan faaliyetbelgesinin faa Devamı

 • Çanakkale Boğazı Kapanması

  17.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 696-487 = 17/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.09.2019 tarihve 3301-627/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“(a) 17.09.2019 tarih ve 3299 sayılı yazı(b) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’nın 17.09.2019 tarihve E.2583 sayılı yazıBilindiğiüzere İlgi (a) yazımız ile; Çanakkale Köprüsü Projesinde Asya Kule Temeli BağKirişi montajı operasyonu için 18.09.2019 tarihinde saat 05:00 ile 20:00 arasıÇanakkale Boğaz Trafiğinin her iki yönden gemi trafiğine kapatılmasının uygungörüldüğü bildirilmiştir.Bu de Devamı

 • Çanakkale Boğazı Kapanması

  17.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 694-486 = 17/09/2019DenizcilerDüzgit Gemi Acenteliği’nden alınan 17.09.2019 tarihli e-posta mesajında;“Köprü çalışmaları nedeniyle ÇANAKKALE BOĞAZI 18.09.2019 günü 05.00 –20.00 arası çift yönlü olarak askıya alınacağı,“Bildirilmiştir.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları veAcenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • ADR Taşıma Evrakı

  17.09.2019

  SİRKÜLER NO: 3.2 / 693-485 = 17/09/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.09.2019 tarih ve 3283-617/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; “T.CUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık DüzenlemeGenel Müdürlüğü’nün web sayfasında;TehlikeliMaddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birincifıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’dekibilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesininzorunlu olduğu,Bukapsamda ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlan Devamı

 • Çanakkale Boğazı

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 690-484= 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.09.2019 tarihve 3279-615/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“16.09.2019 tarihi saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında köprüçalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı’nın çift yönlü olarak trafiğekapatılacağı, öğrenilmiştir.”Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Alacak Sigortası

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 689-483 = 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2019 tarihve 3247-612/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin 07.09.2019 tarih ve 9017 sayılı yazısına atfen; “KOBİ'lerimizin öngörülmeyen tahsilât problemlerine karşı korunmasıyoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarınaodaklanmalarını amaçlayan “KOBİ'lereYönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” hakkındabilgi verilerek, konu hakkında Üyelerimizin bilgilendirilmesinin 16.04.2019tarih ve 4214 sayı Devamı

 • BIMCO Eğitim Semineri, 30 Ekim 2019, İstanbul

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 688-482 = 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2019 tarihve 3153-587/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Baltık veUluslararası Denizcilik Konseyi’nin (The Baltic and International MaritimeCouncil BIMCO) 27.08.2019 tarihli e-posta mesajına atfen; “BIMCO Eğitim Semineri 30 Ekim 2019 tarihinde Odamız MeclisSalonunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitim seminerinin başlıca gündemmaddeleri arasında; uygun olmayan yakıtın taşınmasına ilişkin yasağın pratikteuygulanması, BIMCO tarafından yakıta ilişkin yayımlanan maddel Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 37”

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 687-481= 13/09/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan13.09.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;  “NewConTex Commentary 2019 Week 37” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.  Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.   Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği    EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Türkiye – İran Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 686-480 = 13/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2019 tarihve 3239-608/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin (TOBB) 09.09.2019 tarih ve 9045 sayılı yazısına atfen; “Ticaret Bakanlığı ile İran Gümrük İdaresi arasında “7. Dönem Gümrük İdareleri BaşkanlarıToplantısı”nın, 2 Ekim 2019 tarihinde Tahran’dagerçekleştirilmesinin planladığı bildirilmekte olup, söz konusu toplantıdafaydalanmak üzere TOBB tarafından hazırlanacak güncel bilgi notuna ihtiyaçduyulduğu belirtilmektedir.Sözkonusu hus Devamı

 • Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni Zorlukları

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 685-479= 13/09/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2019 tarihve 3238-607/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin (TOBB) 07.09.2019 tarih ve 9014 sayılı yazısına atfen; “Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde Türkiye’ye sunulması planlanan biröneri kapsamında Türk iş insanlarının vize, çalışma ve oturma izinleri ileilgili olarak yaşadıkları zorluklara ilişkin bilgilerin derlenmesine ihtiyaçduyulduğu bildirilmektedir.Sözkonusu hususa ilişkin bilgilerin ve TOBB internet sayfasında (www.tobb.org.tr Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı