Menu
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  115 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Meteorolojik Uyarı

  20.11.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 852-649 = 20/11/2017Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 20.11.2017tarih ve “Meteorolojik Uyarı” konulue-posta mesajında;“İzmit Gemi Trafik Hizmetleri(GTH)'ndenalınan rapora istinaden, bugün 14:00 LT'den itibaren etkisini gösterecekolan kuzey-kuzeybatı yönlü 7-8 kuvvetinde fırtına şiddetindeki rüzgarbeklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tüm liman tesislerinin,balıkçı barınaklarının ve tüm gemi acente yetkililerin gemi kaptanlarınagerekli ikaz ve uyarıların yapılması, seyir, can, malve çevreemniyeti için gerekli Devamı

 • Fırtına Uyarısı

  20.11.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 851-648 = 20/11/2017Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan 20.11.2017tarih ve 40163385-145.99-E.1559 sayılı “FırtınaUyarısı” konulu yazısında;“20.11.2017 öğle saatlerinden itibaren22.11.2017 tarihine kadar kuzey-kuzey-doğu yönlükuvvetli rüzgârların oluşabileceği bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarakgerekli önlemlerin alınması, kuvvetli rüzgârların denizde seyir, can, mal veçevre emniyetini tehlikeye düşebileceği dikkate alınarak,iskele/rıhtım/havuzlarda bulunan gemilere yönelik emniyet tedbirlerininarttırılması(halat sayısını Devamı

 • 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslar arası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  20.11.2017

  SİRKÜLER NO: 20.1 / 850-647= 20/11/201718 Kasım 2017 tarih ve 30244 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan, “2001, GemilerdekiZararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslar arası SözleşmeyeKatılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgiKanunDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 46”

  17.11.2017

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 849-646= 17/11/2017Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 17/11/2017tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;  “NewConTex Commentary 2017 Week 46” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.                                                                                                         Saygılarımızla,                                                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                                                              Devamı

 • Romörkör Kiralama İlanı

  17.11.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 848-645 = 17/11/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/11/2017 tarihve 4362-725/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleriA.Ş.’nin 17.11.2017 tarihli e-posta mesajına atfen;Park Denizcilik Ve Hopa Limanİşletmeleri A.Ş.olarak işletmeciliğiniyapmakta oldukları Hopa Limanında, Kılavuzluk Teşkilatlarının gemimanevralarında gerekli olan romörkör hizmeti vermek üzere16 tonüzerinde çekme gücü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 1 adet romörkörkiralama veya satın alınmasının yapılacağı, belirtilmektedir.Bahse konu ilan Ek’ine İMEAK Deni Devamı

 • Denizcilik Sözleşmelerinin Onaylanmasının Teşvik Edilmesi Broşürü

  17.11.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 847-644 = 17/11/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/11/2017 tarihve 4346-721/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Uluslararası Deniz Ticareti Odası’ndan (ICS)alınan 13.11.2017 tarih ve PRESS(17)24 sayılı yazısına atfen;UluslararasıDeniz Ticaret Odası (ICS) veUluslararasıDeniz Hukukçuları Komitesi (Comité Maritime International – CMI) tarafındanhazırlananDenizcilik SözleşmelerininOnaylanmasının Teşvik Edilmesi (Promoting Maritime Treaty Ratification)isimliyeni broşür hakkındaki basın bildirisini, ulusal basınlarına ve uygun şekildedenizcilik idarelerine ve üye şi Devamı

 • İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

  17.11.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 846-643 = 17/11/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/11/2017 tarihve 4346-721/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin10.11.2017 tarih ve 0511/17425 sayılı yazısına atfen;Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılanİtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" kapsamında, işyeri tehlikesınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 7 Aralık 2017 tarihine kadar, Odamızvasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alanTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesigerektiğ Devamı

 • Petrol Ofisi A.Ş. – Gemi Kiralama İhalesi Hakkında Davet

  16.11.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 845-642 = 16/11/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/11/2017 tarihve 4348-722/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Petrol Ofisi A.Ş. Tedarik Zinciri YönetimiDirektörlüğü Ulaştırma Müdürlüğü’nün 15.11.2017 tarihli yazısına atfen;Yurtiçi veya yurtdışı ikmalkaynaklarındanPO Terminallerine01/04/2018 – 31/03/2019 arasını kapsayan, 12 aylık taşıma dönemindeve kullanımı PO opsiyonunda olmak üzere; ek 12+12 aylıkuzatma sürelerinin kullanılması durumunda ilk uzatma opsiyonu sonunda31.03.2020 tarihine kadar; ayrıca ek 2. uzatma opsiyonu olan 12 aylık süresinde kullanılması Devamı

 • Sempozyum

  16.11.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 844-641 = 16/11/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15/11/2017 tarihve 4333-718/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“T.O.B.B.’nin 10.11.2017 tarih ve 0344-20/17451sayılı yazısına atfen;Kamu İhale Kurumu ve TOBB işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu ihaleKanunu ve Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarının değerlendirilmesiamacıyla bir sempozyum yapılacağı bildirilerek, söz konusu Sempozyum’a ilgiliüyelerimizin katılımlarının sağlanması amacıyla üyelerimize duyurulmasıistenmektedir.Sempozyuma katılmak isteyen üyelerimizin www.tobb.org.tr adresli web sit Devamı

 • ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları

  14.11.2017

  SİRKÜLER NO: 23.1/ 842-640 = 14/11/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 10/11/2017 tarih ve 4315-716/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB) 10.11.2017 tarih ve 0431/17402 sayılı yazısına atfen;Birlikleritarafından daha önce muhtelif yazıları konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığımızve Washington Büyükelçiliğimizden alınan bilgilerin Oda ve Borsa Üyelerininbilgilendirmeleri amacıyla Odamıza iletildiğinden bahisle, bu defa ABD HazineBakanlığı tarafından 13 Ekim 2017 tarihinde İran’a yönelik yaptırımuygulamasını içeren Ek’te sunulan açıklama hakkında Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı