Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  116 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Ticaretin Kolaylaştırılması Eylem Planı

  12.12.2018

  SİRKÜLER NO: 6.14/ 926/689= 12/12/2018İlgi: TicaretBakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü‘nden alınan 10.12.2018tarih ve 730.07 sayılı yazısıİlgi yazı ile; Ticaretin KolaylaştırılmasıTürkiye Stratejisi çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ileetkili gümrük ve ticaret prosedürleri, ileri teknoloji kullanımı ve altyapınıngeliştirilmesi sayesinde gümrükten birim zamanda geçen eşya akışının artmasınınsağlanması, ticaretin kolaylaştırılması sayesinde ticari maliyetlerde yaşanacakdüşüş ile KOBİ’lerin ihracat piyasalarına girişinin kolaylaştırılması, ticarimaliyetlerin d Devamı

 • Türk - Rus Ortak Çalışma Grubu

  11.12.2018

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 918-687 = 11/12/2018İlgi:TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği’nin 10.12.2018 tarih ve 0411 sayılı yazısı.İlgiyazı ile;“Sanayive Teknoloji Bakanlığı’nın 05.12.2018 tarih ve 26236875-730.07E.2538 sayılıyazısına atfen;Türk-Rus Ortak SanayiÇalışma Grubu 13, Dönem Toplantısı'nın 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde Sanayi veTeknoloji Bakanlığı himayesinde düzenleneceği bildirilmekte olup, toplantıesnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin bilgi notutalep edilmektedir. Söz konusu ÇalışmaGrubu tüm sanayi sektörlerini kapsamakta olmasının yanı sıra, bilaharemetalürji, o Devamı

 • 2019 Yılı Deniz Ticaret Odaları Gemi Acenteliği Eğitimi/Seminer Programı

  11.12.2018

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 917-686 = 11/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.12.2018 tarihve 4629-729/2018 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“2019yılında Deniz Ticaret Odası Merkez, Şube ve temsilcileri ile Mersin DenizTicaret Odası’nda düzenlenecek gemi acenteliği eğitimleri ile gemi acenteliğiyenileme eğitim seminerlerinin tarihlerini gösteren Gemi AcenteliğiEğitim/Seminer Programının ekte yer aldığı,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  11.12.2018

  SİRKÜLER NO: 20.1 / 915-685= 10/12/2018Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 10 Aralık2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi KanunDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • TDİ Liman Hizmet Tarifesi

  07.12.2018

  SİRKÜLER NO: 1.5 / 910-684 = 07/12/2018TürkiyeDenizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı’nın04.12.2018 tarih ve 26950 sayılı yazısı.“İlgiyazı ile;Türkiye Denizcilikİşletmeleri A.Ş. (T.D.İ.) Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi’nin 01.01.2019 tarihindenitibaren yürürlüğe konulmak üzere yeniden güncellendiği güncellenen Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi’nin www.tdi.gov.tradresinde yayımlandığı hususu,”Bildirilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerini rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk:01.01.2019 Tarihinden İtibaren Yü Devamı

 • Denizcilere Gemilerde Kişisel İnternet Erişimi Sağlanması Anketi

  07.12.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 909-683 = 07/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.12.2018 tarihve 4607-723/2018 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Uluslar arası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın04.12.2018 tarih ve LA(18)55 sayılı yazısına atfen;Uluslararası DenizTicaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS ve Avrupa TopluluğuArmatörler Birliği (European Community Shipowners Association-ECSA)'nindenizcilere gemilerde kişisel internet erişimi sağlanması konusunda, denizcilikfirmalarından bilgi almak için bir anket yayımladığı bildirilmektedir.Son yıllarda farklıplatformlarda, gemilerde Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2018 Week 49”

  07.12.2018

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 908-682= 07/12/2018Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan07.12.2018 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen; “NewConTex Commentary 2018 Week 49” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Gemiadamları İçin Pozitif Akıl Sağlığı Kılavuzu

  06.12.2018

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 905-681 = 05/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.12.2018 tarihve 4579-716/2018 sayılı yazısı. İlgi yazı ile;“UluslararasıDeniz Ticaret Odası (ICS)'nın 26.11.2018 tarihli ve LA 18(50) sayılı yazısınaatfen;Uluslararası DenizTicaret Odası (ICS) tarafından gönderilen yazıda, Uluslararası Gemi AdamlarınınRefahı ve Yardım Ağı (International Seafarers' Welfare and Assistance Network-ISWAN), ve Armatörler P&I Kulübünün, "Gemiadamları için Pozitif AkılSağlığı" kılavuzunu yayımlandığı bildirilmektedir.Kılavuz, iş stresi, ailebaskısı ve sınırlı kıyı izni gibi den Devamı

 • 21. Yüzyılda Değişen Gemi İşletmeciliği Eğitimi

  06.12.2018

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 904-680 = 05/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05.12.2018 tarihve 4585-720/2018 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Türk Armatörler Birliği’nin 05.12.2018tarihli bila sayılı yazısına atfen;Odamız SponsorluğundaTürk Armatörler Birliği organizasyonunda, Sektörümüz armatör ve üst düzeyyöneticilerin katılımı ile11 Aralık 2018 tarihinde 13.00-18.00saatleri arasında, Sheraton Ataşehir Otel'de"21. YüzyıldaDeğişen Gemi İşletmeciliği"konulu bir eğitimgerçekleştirilecektir.Türk DenizTaşımacılığının rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen, şirketlerimizingelişimine ve kurum Devamı

 • Türkiye’deki Suriyeli İş İnsanları ile Toplantı, 12 Aralık 2018, İstanbul

  06.12.2018

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 903-679 = 05/12/2018İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.12.2018 tarihve 4582-718/2018 sayılı yazısı. İlgi yazı ile;“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)'nun 04.11.2018 tarih ve SUE/2018-1629 sayılı yazısına atfen;Türkiye'deki Suriyeli iş insanları ile12 Aralık 2018Salı günü saat 14.00'da River Plaza'dabir tanışma toplantısıdüzenleneceği bildirilmektedir.Suriye'deki savaşnedeniyle birçok Suriye vatandaşının hayatlarını idame ettirmek üzere ülkemizdemisafir edildiği, aralarında Suriye'nin önde gelen iş insanlarının da bulunduğugirişimci kişilerin, Suriye'de edinmiş Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı