Menu
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  115 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  23.10.2017

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 778-598 = 23/10/2017İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/10/2017 tarihve 3917-657/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası LisansYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19 Ekim 2017 tarih ve 30215 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmış olup, çeşitli maddelerde değişiklik getiren Yönetmeliğinilk iki maddesinde; MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin4 üncü maddesinde yer alan “Tesi Devamı

 • Libya’ya Gerçekleştirilen Gemi Seferleri

  20.10.2017

  SİRKÜLER NO: 2.7/ 777-596 = 20/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 20/10/2017 tarih ve 3953-663/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2017 tarih ve E.77694 sayılıyazısına atfen;Libya’ya yük taşıyan firmalara yönelik olarak Genel Müdürlüklerineulaşan bilgilere göre;Libya’da bulunan limanlara sefer düzenleyenTürk Bayraklı gemilerin Libya yönetimi tarafından olumsuz tutumlara maruzkaldığı,Türk Bayraklı ve/veya yabancı bayraklı olup Türk personelçalıştıran gemilere liman işletmelerinde bürokratik engell Devamı

 • Genel Yük Gemisi ile Yakıt Barcı Çatışma Kazası Raporu

  20.10.2017

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 776-595 = 20/10/2017 İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 20/10/2017 tarih ve 3931-661/2017 sayılı yazısı.  İlgiyazı ile;“İngiltere Deniz Kazalarını SoruşturmaŞubesi’nin Aralık 2016 tarih ve 27/2016 sayılı yazısına atfen;İngiltere Deniz Kazalarını Soruşturma Şubesi'ninkaza inceleme raporunda, Kıbrıs bandıralı Darajo isimli genel yük gemisi ileSaint Kitts ve Nevis bandıralı Yakıt barcının çatışması hadisesi ile ilgiliolarak, kazanın meydana gelmesindeki sebepler ve önlenmesine yönelik tedbirleriiçeren detaylı bir rapor hazırlanmış olup, raporun İMEAK Deniz TicaretOdası Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 42”

  20.10.2017

  SİRKÜLER NO: 6.12 /775-594 = 20/10/2017Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan20/10/2017 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı ekinde gönderilen;“New ConTex Commentary2017 Week 42” hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • İran İhtisas Fuarı

  20.10.2017

  SİRKÜLER NO: 12.2/ 774-593 = 20/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 19/10/2017 tarih ve 3921-659/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin18.10.2017 tarih ve 15986 sayılı yazısına atfen;Dışişleri Bakanlığı'ndan TOBB'a gönderilenyazıda, İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nabağlıUluslararası İran Fuar A.Ş. tarafından, 25-28 Ekim 2017tarihlerinde, İstanbul CNR fuar alanının 3. Salonunda bir ihtisas fuarıdüzenleneceği, söz konusu fuardapetrokimya, elektrik, turizm, yapı malzemeleri, yüzey kaplama,ilaç ve medikal ürünler ile Devamı

 • Denizcilik Yayınları Sergisi’nin Ertelenmesi

  20.10.2017

  SİRKÜLER NO: 12.2/ 773-592 = 20/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 19/10/2017 tarih ve 3918-658/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“İMEK Deniz Ticaret Odası’nın 11.07.2017tarih ve 2723 sayılı yazısına atfen;23-29 Ekim 2017 tarihleri arasında İMEAK Deniz TicaretOdası’nın ev sahipliğinde Piri ReisÜniversitesi'nde gerçekleştirileceği belirtilenDenizcilik Yayınları Sergisiileri bir tarihe ertelenmiştir.”Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenel SekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

  20.10.2017

  SİRKÜLER NO: 11.5 /771-591 = 19/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 19/10/2017 tarih ve 3915-656/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“4691 sayılı TeknolojiGeliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesine ilişkin ekli Kararınyürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/9/2017 tarihli ve 741 sayılı yazısıüzerine, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmış olup (Karar No: 2017/10821), 19.10.2017tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.Söz konusu Karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodas Devamı

 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  19.10.2017

  SİRKÜLER NO: 20.1 /770-590 = 17/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 17.10.2017 tarih ve 3881-651/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan“Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik” 17.10.2017 tarih ve 30213 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmıştır.DeğişiklikYönetmeliğinde;1. "26.12.2004tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması veAtıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrasına"proje raporunu" ibaresinden sonra gelmek üzere "30 işgünüiç Devamı

 • Rusya Federasyonu Adıgey Yatırım Forumu, 9 Kasım 2017, Maykop

  19.10.2017

  SİRKÜLER NO: 12.3/ 769-589 = 17/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 17.10.2017 tarih ve 3896-655/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’nun16.10.2017 tarih ve RUS/2017-708 sayılı yazısına atfen;Rusya Federasyonu'nun Kuzey Batı Kafkasya bölgesinde yerleşen,gelişen ekonomi yapısında turizm, tarım, gıda, içecek, tütün mamulleri,kerestecilik, metalurji ve çelik konstrüksiyonlar, makine imalatı gibisektörlerin öne çıktığı, ülkemize coğrafi ve kültürel yakınlığı ile bilinen AdıgeyCumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta 9 Kasım 2017 tarihinde "AdıgeyYatırım Fo Devamı

 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  19.10.2017

  SİRKÜLER NO: 20.1 /768-588 = 17/10/2017İlgi: İMEAK DenizTicaret Odası’ndan alınan 17.10.2017 tarih ve 3882-652/2017 sayılı yazısı. İlgiyazı ile;“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan“Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde AcilDurumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun UygulamaYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17.10.2017 tarihlive 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Değişiklik Yönetmeliğinde;1. 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı MaddelerleKirle Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı