Menu

Duyurular > 2017 > Ekim Duyuruları

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 778-598 = 23/10/2017

Detay

Libya’ya Gerçekleştirilen Gemi Seferleri

SİRKÜLER NO: 2.7  / 777-596 = 20/10/2017 

Detay

Genel Yük Gemisi ile Yakıt Barcı Çatışma Kazası Raporu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 776-595 = 20/10/2017 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 42”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 775-594 = 20/10/2017

Detay

İran İhtisas Fuarı

SİRKÜLER NO: 12.2  / 774-593 = 20/10/2017 

Detay

Denizcilik Yayınları Sergisi’nin Ertelenmesi

SİRKÜLER NO: 12.2  / 773-592 = 20/10/2017 

Detay

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 771-591 = 19/10/2017 

Detay

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 770-590 = 17/10/2017 

Detay

Rusya Federasyonu Adıgey Yatırım Forumu, 9 Kasım 2017, Maykop

SİRKÜLER NO: 12.3  / 769-589 = 17/10/2017 

Detay

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 768-588 = 17/10/2017 

Detay

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/30)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 766-586 = 17/10/2017 

Detay

Petrol Ofisi A.Ş – Barge Kiralama İhalesi Daveti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 765-585 = 16/10/2017 

Detay

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nde Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.2 / 764-584 = 16/10/2017 

Detay

Rusya Federasyonu Menşeli ve Çıkışlı Eşyalar Ülkemize İthalatında Fatura Onayı Aranması Prosedürü

SİRKÜLER NO: 18.1  / 767-587 = 17/10/2017 

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   = 16/10/2017

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   = 16/10/2017

Detay

Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 763-583 = 13/10/2017

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2017 Week 41”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 762-582 = 13/10/2017

Detay

ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 759-579 = 12/10/2017 

Detay

Gümrük Kanunu 237. Madde Kapsamında Özet Beyan Noksanlıkta Petrol ve Türevlerinde ÖTV ve ÖTV’den Kaynaklı KDV Cezaları Tahsili

SİRKÜLER NO: 18.4  / 755-575 = 09/10/2017 

Detay

Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 756-576 = 10/10/2017 

Detay

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 761-581  = 13/10/2017

Detay

Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikâyet Anketi

SİRKÜLER NO: 12.3  / 757-577  = 10/10/2017

Detay

İMEAK DTO Merkez Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri

SİRKÜLER NO: 6.13 / 758-578 = 12/10/2017 

Detay

Dekaş-Med Marine Müşterek Teşebbüsü’nün Kılavuzluk, Römorkaj ve Palamar Hizmetleri Depo Uygulaması Duyurusu

SİRKÜLER NO: 2.8  / 760-580 = 12/10/2017 

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   = 12/10/2017

Detay

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (2017/2)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 754-574 = 09/10/2017 

Detay

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayraklı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bağlantılı Gemiler

SİRKÜLER NO: 22.6 / 750-573 = 06/10/2017 

Detay

Karadeniz’de Gemi Seferleri ve Kırım Bağlamında Belirlenen İlkeler

SİRKÜLER NO: 2.7 / 749-572 = 06/10/2017 

Detay

Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 747-571 = 06/10/2017 

Detay