Menu

Duyurular


Yunanistan Bilgi Notu Hk.

SİRKÜLER NO: 12.1  / 038-038 = 14/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/01/2013 tarih ve  160-27 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“TOBB’un 10.01.2012 tarih 0411/606  sayılı yazısına atfen;

 

Ekonomi Bakanlığı’nın 09.01.2013 tarih ve 0320000082 sayılı yazısına atfen,  1. Ekonomi Bakanı Sayın  Zafer ÇAĞLAYAN'a sunulması öngörülen dosya hazırlıklarında yararlanılmak üzere, Yunanistan ile ilişkilerimizde önem arz eden hususları içeren bir bilgi notunun hazırlandığı,

 

2. Bu itibarla, konunun ilgili üyelerimize duyurularak, Yunanistan  ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 17 Ocak 2013 tarihine kadar bildirilmesi,

 

istenmektedir.     

 

Odamız cevabına esas teşkil etmek üzere konu hakkındaki değerlendirmelerinizin en geç 16 Ocak 2013 tarihine kadar bildirilmesi hususunda,”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz