Menu

Duyurular


Yük Taşımacılığı Alanında Pandemi ve Krizlerde Uygulanacak Acil Durum Planı Oluşturulmasına Dair AB Konseyi Kararı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 837-672 = 11/11/2020 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.11.2020 tarih ve 3053/1243/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 04 Kasım 2020 tarih ve 9493 sayılı Ek'te sunulan yazıda; Avrupa Birliği (AB) Çevre Konseyi'nin, 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, AB Komisyonu'na, yük taşımacılığı alanında salgın ve diğer büyük krizlerle karşılaşılması durumunda uygulamaya konulabilecek, AB seviyesinde eşgüdüm önlemleri ile net rehber ilkeler içerecek bir "Acil Durum Eylem Planı" hazırlanmasına yönelik görevlendirmede bulunduğu bildirilmektedir.

Bahse konu Acil Durum Eylem Planı'nın, gerek görülmesi halinde, yolcu taşımacılığı dahil genel olarak tüm ulaştırma sektörünü kapsayabileceği kaydedilen açıklamada, bu tür kriz durumlarında ulaştırma sektörünün hızlıca desteklenebilmesi için geçici devlet yardımları konusunda bir çerçeve oluşturulmasına yönelik olarak yine Komisyon'a ayrı bir görevlendirmede bulunulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, yük taşımacılığı alanında hazırlanacak Acil Durum Planı'nın;

- Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ve diğer önemli sınır-ötesi bağlantılar üzerinden yük taşımacılığının ve ağın işlemesini destekleyen bağlantılı hizmetlerin devamının sağlanması,

- Ulaştırma sektörü çalışanlarının sağlığı ve emniyetinin temin edilerek serbest dolaşımlarının garanti altına alınması,

- Sektörün direncinin artırılması amacıyla rehber ilkeler ve en iyi uygulamalardan oluşan bir araç kutusu hazırlanması,

- Pandemi ve diğer kriz durumlarında uygulanacak muafiyetlere ilişkin tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması,

unsurlarını içermesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, taşımacılık sektörünün dijitalleşmeye teşvik edilmesi ve AB'nin 2050 yılına kadar olan iklim nötrlüğüne bağlılığının altı çizilmekte olup, bahse konu Konseyin, AB Komisyonu'na; AB üye devletlerinde salgınlarda ve olası diğer büyük krizlerde taşımacılık sektörünü hızlı bir şekilde desteklemek amacıyla geçici devlet yardımı geliştirilmesi yönünde öneri sunduğu,

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz