Menu

Duyurular


Yolluk Ücretleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 256-181 = 05/04/2021 


“İlgi: 1.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.04.2021 tarih ve 1039-371/2021 sayılı yazısı.

         2. T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-21558579-166.99-00062728105 sayılı yazısı.

        3. T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2019 tarih ve 40603242 sayılı yazısı.

        4. T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2018 tarih ve 34254882 sayılı yazısı.

 

İlgi 1 yazı ile;

 

‘’ Gümrük İdaresinde yürütülen iş ve işlemler sırasında yükümlülerden tahsil edilen yolluk ücretleri ile ilgili yeknesak bir uygulamanın olmaması, gümrük personelinin işlem yapılacak yere yükümlünün imkânları kullanılarak bizzat getirilip götürülmesine rağmen bazı Gümrük İdarelerince ayrıca yolluk tahsilatı yapılması nedeniyle üyelerimizden gelen şikayetler 12.03.2021 tarih ve 865 sayılı yazımız ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden gelen 29.03.2021 tarih ve 62728105 sayılı cevabi yazıda; yolluk uygulamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi hususunda Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmiş olup,

 

Bu çerçevede ;

 

· Yükümlüler tarafından görevli personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi durumunda yolluk ücreti ödenmemesi,

 

·Yükümlülerce global/toptan yolluk ödenmemesi,

 

· Yükümlülerce işlem mahalline gidilmeyen işler için yolluk ücreti ödenmemesi, hususları öğrenilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: 4 adet İlgi yazı  

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz