Menu

Duyurular


Yetki Belgesi İşlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 322-247 = 06/05/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 06.05.2020 tarih ve 1308-553/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, 30/04/2020 tarih, 4058 sayılı ve "Yetki Belgesi İşlemleri" konulu yazı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen ilgi yazıda, Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak, KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Konu hakkında anılan Bakanlıktan alınan 17.04.2020 tarihli yazıda, Bakanlık otomasyon kayıtlarının incelendiği, yapılan inceleme neticesinde, KTY'nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince U-Net Otomasyon Sisteminde iptal kaydı oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine anılan yetki belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminde güncellendiği belirtilerek, konunun ilgili firmalara intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bakanlık tarafından yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-altyapibakanligindan-koronavirus-onlemleri/505 adresinden ulaşılabilmekte olduğu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz