Menu

Duyurular


Yeşil Enerjiye Geçiş İçin Dijital Dönüşüm Çağrısı İşbirliği Kayıtları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 754-603 = 15/10/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.10.2020 tarih ve 2754/1137/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ufuk 2020 (Horizon 2020) kapsamında yeşil enerjiye geçiş için dijital dönüşüm konulu 2020 yılı çağrısı olarak tanımlanan ERA-Net Smart Energy Systems ile gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni bir pazar tasarımına dayalı olarak farklı uygulama alanlarında kullanılabileceğinden hareketle, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerini optimize etmek ve bunları güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlamak için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Açılacak çağrıya yönelik konsorsiyum kurma faaliyetlerinde bulunmak ve proje fikirlerini geliştirmek maksadıyla işbirliği platformuna kayıtlar 14 Ekim 2020 tarihinde açılmış olup, Kasım ayında başvurulara açılması öngörülen 29 Milyon Avro'luk çağrı bütçesi,  çağrıya yönelik detaylı bilgiler "https://bit.ly/3k9oTXK" internet sayfasında yayınlanmaktadır. 

İşbirliği platformu; İşbirliği ilgi alanları ve uzmanlık alanlarında bilgi alışverişi, proje konsorsiyumlarına yönelik ortak arama faaliyetleri, işbirliği ile ilgilenen taraflarla iletişime geçme imkanı sunmakta olup, İşbirliği Platformuna "http://jpp-ses-matchmaking-micall20.eranet.b2match.io/" internet adresinden ulaşılabileceği,

 

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz