Menu

Duyurular


Yeniden değerleme oranının uygulanması hk. Genelge

SİRKÜLER NO: 23.1 / 15-15 = 08/01/2021


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün 04.01.2021 tarihli ve E-53900483-010.05-245 sayılı yazısı.

 

 

Denizcilik mevzuatında yer alan idari para cezaları ve diğer ücretler, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki yeniden değerleme oranı uyarınca 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bir örneği yazımız ekinde sunulan 31/12/2020 tarihli ve 2020/15 sayılı Genelge ile ekli listede gösterildiği şekilde artırılmıştır.         

 

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz