Menu

Duyurular


Yeni Açılan Ro-Ro Hatları

SİRKÜLER NO: 23.1 / 134-87 = 12/02/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.02.2021 tarih ve 521/171/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.02.2021 tarih ve 34221550-263- 1270 sayılı yazısı ile Ülkemiz ihracatının değer bazında %30’unun gerçekleştirildiği uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün, yurtdışında yetersiz geçiş belgesi kotaları, mod ve güzergâh dayatmaları ve geçiş ücretleri gibi engellerle karşılaşıldığı, ayrıca Avrupa’ya yönelik ihraç taşımalarında en önemli çıkış noktası durumundaki Kapıkule’de araç yoğunluğu nedeniyle yaşanan beklemeler ve gecikmelerin taşımacılık ve dış ticaretlerinde zaman kayıplarına ve maliyet artışlarına yol açtığı, ihraç ürünlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü zayıflattığı, dolayısıyla karayolu taşımacılığında kullanılacak alternatif güzergâh ve rotaların her geçen gün önem kazandığı,

Bu kapsamda, 03.02.2021 tarihinde faaliyete başlayan Karasu-Köstence (Romanya) ve 07.02.2021 tarihinde seferlerine başlanan Alsancak-Tarragona (İspanya) Ro-Ro hatlarının, karayolu taşımacılığında yaşanan sorunlara önemli çözüm alternatifleri oluşturacağının öngörüldüğü, bu sayede özellikle Avrupa’ya yönelik ihracatlarında bazı dönemlerde yaşanan sıkıntılarda azalma yaşanacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Teknik" bölümlerinde yayımlanmaktadır.


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz