Menu

Duyurular


Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ve Eşya Listesi

SİRKÜLER NO: 8.7 / 646-450 = 27/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 26.08.2019 tarih ve 3058-566/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ve Eşya Listesi Başlıklı Duyurusunda;

 

“23.01.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve Uygulama Tarihi 23.04.2019 olan Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1).nin 5’nci maddesinin 1’nci fıkrasında Tebliğ Hükümlerinden yararlanacak Eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet Sitesinde duyurulacağından bahisle 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği belirtildiğinden söz konusu uygulamadan yararlanacak Eşya Listesi ile uygulamaya ilişkin Kılavuzun ekte yayınlandığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu

Ek 3: Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi

Dağıtım: Tüm üyelerimiz