Menu

Duyurular


Uluslararası Denizcilik Araştırma Fonu (IMRF) Önerisi Hakkında Ortak Basın Bülteni

SİRKÜLER NO: 23.1 / 493-370 = 28/06/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.06.2021 tarih ve 1845/693/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza gönderilen ve Ek’te sunulan 18 Haziran 2021 tarihli yazıda,

Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee-MEPC) 76. Oturumu’nda görüşülen hususlardan Uluslararası Denizcilik Araştırma Kurulu (International Maritime Research Board-IMRB) ve Uluslararası Denizcilik Araştırma Fonu (International Maritime Research Fund-IMRF) önerisi ile ilgili deniz ticaretinin çoğunluğunu temsil eden denizcilik sektörü kuruluşları tarafından basın açıklaması yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, IMRB-IMRF önerisi ile ilgili gelişmeler hakkında yayımlanan Basın Bülteni ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz