Menu

Duyurular


UKCA İşareti Geçiş Süreci

SİRKÜLER NO: 23.1 / 703-543 = 09/09/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.09.2021 tarih ve 2463/953/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 07.09.2021 tarih ve 3738 sayılı Ekte sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen 27.08.2021 tarihli elektronik posta yazısına atfen; Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen CE işaretinin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yalnızca UKCA işaretinin dikkate alınacağının BK tarafından daha önce resmi olarak bildirildiği vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, Kovid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle BK Hükümeti'nin yaptığı resmi bilgilendirmede, CE işaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK (İngiltere, İskoçya, Galler) tarafından kabul edileceği açıklanarak, bu kapsamda CE işareti gerektiren ürün gruplarında UKCA işareti kullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar ertelendiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE işaretinin kabul edileceği tıbbi cihazlar ürün grubuna ait geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkin kılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak şekilde güncellendiği; kılavuza https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking adresinden ulaşılabileceği,’’


Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz