Menu

Duyurular


Türkiye(İzmir)-İtalya (Bari-Brindisi-Torino)-Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında Düzenli Ro-Ro Taşımacılığı Hattı Kurulması

SİRKÜLER NO:23,1 / 729-512 = 07/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.10.2019 tarih ve 688/2019 sayılı yazısı.

           

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 01.10.2019 tarih ve E.72447 sayılı yazına atfen;

“Akdeniz için Birlik (AİB) ulaştırma çalışmaları kapsamında 2013 yılında İtalya makamlarının önerisiyle Türkiye (İzmir), İtalya (Bari/Brindisi/Torino) ve Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında düzenli Ro-Ro taşımacılığı hattı kurulması projesinin gündeme geldiği ve 16 Şubat 2016 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen AİB Yüksek Düzeyli Memurlar toplantısında ise projeye “deniz otoyolları” alanında AİB kimliği tanındığı,

AİB Genel Yazman yardımcısı Büyükelçi Sayın Ayşe Asya tarafından gönderilen e-postada, projeye ilişkin ilerleme raporu ve Ro-Ro taşımacılık şirketlerinin bu hizmetten ne ölçüde yararlanabileceklerine dair rapor talep edildiği,

Bu kapsamda; ülkemiz ile İtalya ve Tunus limanları arasında düzenli bir Ro-Ro hattı kurulmasına yönelik, potansiyel yükleri taşıyabilecek Ro-Ro operatörleri, gemi kapasitesi ve tahmini navluna ilişkin piyasa araştırması bilgilerine (Türkçe-İngilizce) ihtiyaç duyulduğu hususu ile bu bilgilerin 11 Ekim 2019 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine bildirilmesi istenmektedir.

 

Türkiye (İzmir), İtalya (Bari/Brindisi/Torino) ve Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında düzenli Ro-Ro taşımacılığı hattı kurulması    konusunda ilgilenen firmaların potansiyel yükleri taşıyabilecek Ro-Ro operatörleri, gemi kapasitesi ve tahmini navluna ilişkin hususların Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere 9 Ekim 2019 Saat 12.00’ye kadar Odamıza bildirilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz