Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 660-462  = 02/09/2019


 Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55) Hk.

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 02.09.2019 tarih ve 3110-576/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 “31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Korunması Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018- 32/44)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55) ile 04.09.2019 yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ilişkin Tebliğ ( İhracat Bedelleri Hakkında) ( Tebliğ No:2018-32/48)'in 13'üncü maddesinin 2“inci fıkrasında yer alan “1 yıl “ ibaresi “18 ay” olarak değiştirildiği,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek : İlgi Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz