Menu

Duyurular


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 660-499  = 12/09/2018


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.09.2018 tarih ve 3394-509/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

Dağıtım: Tüm üyelerimiz