Menu

Duyurular


Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 325-250 = 08/05/2020


“İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2020 tarih ve 65929111-473.06.01 – E.651 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere Türk Boğazlarından gemi geçişlerini düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesinde Ege Denizinden veya Karadenizden Boğazlara giren her geminin, uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk yasalarıyla belirlenmiş sağlık denetimine tabi tutulacağı belirtilmektedir.

İlgide kayıtlı yazımızda, COVID-19 hastalığı için alınan tedbirler çerçevesinde, Türk Boğazlarından geçiş yapmak isteyen gemilerin gemideki sağlık durumunu gösteren Deniz Sağlık Bildirimleri ile gemiye ait belgeleri boğaz geçişi öncesinde e-posta aracılığıyla İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezlerine iletmeleri gerektiği belirtilmişti.

Bu bildirimleri ve Türk Boğazlarında yürütülen sağlık kontrolü işlemlerini elektronik ortama aktararak kolaylaştırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında acentelerimizin kullanmakta olduğu Online İşlemler bölümünde Boğaz Geçiş Bildirimi sayfası oluşturulmuştur. Bu sayfadan gemi acenteleri boğaz geçişi yapacak gemilere ait bildirim ve belgeleri elektronik ortamda iletebileceklerdir. Ayrıca Online İşlemler bölümünde Gemi Hareketleri sayfası da oluşturulmuş olup, acenteler bildirim yaptıkları gemilerin sefer bilgilerini bu ekrandan görebileceklerdir. Boğaz Geçiş Bildirimi sayfasına https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler adresinden ulaşılabilmekte olup Boğaz Geçiş Bildirimi sayfasının kullanılışı ile ilgili bilgiler yazımız ekindeki rehberde sunulmuştur.

Acentelerce elektronik olarak iletilen bu bilgi ve belgeler ilgili Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince incelenecek Boğaz Geçiş Bildirimi yapan gemi bilgileri boğaz geçiş planlaması yapılabilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerine de bildirilecektir.

Ayrıca boğaz geçişi esnasında yapılan sağlık denetimlerinin de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için gemilerin pratika işlemi sırasında belgelerin asıllarını hazırlamaları ve pratika botundaki sağlık ekiplerine vermeleri gerekmektedir.

Belirtilen uygulamalara 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlanacak olup, bu tarihten itibaren Türk Boğazlarından geçmek isteyen tüm gemilerin boğaza giriş yapmadan önce Boğaz Geçiş Bildirimi sistemi üzerinden elektronik olarak boğaz geçiş bildirimi yapmaları gerekmektedir. Gemilerin merkezlerimize gönderdikleri e-posta ile yapılan bildirimler 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

COVID-19 salgını ile mücadeleye yönelik önlemlerin uygulanabilmesi ve gemilerin boğaz geçişlerinde sorun yaşamamaları için ilgililerin bilgilendirilmesi ve uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: 28.01.2020 tarih ve 65929111-134.99-6 sayılı yazı


Ek 3: Boğaz Geçiş Bildirimi Sistemi Kullanım Rehberi


Dağıtım: Tüm üyelerimiz