Menu

Duyurular


Türk Armatörler Birliği WEBINAR Duyurusu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 494-371 = 28/06/2021 


İlgi: Türk Armatörler Birliğinden alınan 28.06.2021 tarihli mail yazısı.

  

Türk Armatörler Birliği'nin 28.06.2021 tarihli mail yazısı ile " Tab-Teid Etik Webinarı - Gemi Donatanının ve İşletmecisinin Uyum Sorumlulukları" başlıklı bir Webinarın icra edileceği, söz konusu Webinarın 29 Haziran 2021 tarihi Salı günü 13:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu Webinar ile ilgili detayların yer aldığı Türk Armatörler Birliği'nin yazısı Ek'te sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz