Menu

Duyurular


TUBİTAK 117E767 Araştırma Projesi Deneysel Çalışma İzni Talebi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 179-132 = 25/03/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.03.2020 tarih ve 1029-328/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 20.03.2020 tarih ve E.2672 sayılı yazısına atfen;

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ahmet AKTAŞ'ın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 117E767 numaralı "Açık Deniz Rüzgâr ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya ve Ultrakapasitörden Hibrit Enerji Depolama Sistemine Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerinin Akıllı Enerji Yönetimi" isimli proje için sistemin gerektirdiği 3 metre çapında bir dubanın, İstanbul Boğaz'ı Karadeniz çıkışı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa ayağı yakınlarındaki Garipçe Beldesi sahil kıyısı 10 metre açığına 02.05.2020 - 16.05.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile atılacağı,

 

Bahse konu çalışmalar sırasında Gemi Trafik Hizmetleri'nin (VTS) vereceği talimat doğrultusunda seyir yapılmasının gerektiği belirtilerek, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz