Menu

Duyurular


Transit Personel Değişim İşlemleri

SİRKÜLER NO: 8.7  / 644-489 = 04/09/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.09.2018 tarih ve 3333/503/2018 sayılı yazısı

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2018 tarih ve E.60293 sayılı yazısına atfen.

 

“İstanbul ve Çanakkale Liman Başkanlıklarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazı gereğince; 03.09.2018 tarihi itibariyle Türk Boğazları'ndan geçen gemilerin "transit personel değişimi" işlemlerinde  Liman Başkanlıkları onayı kaldırılmış olup, işlemler 03.09.2018 tarihi itibariyle  tamamen Zeyport Limanı'nda Deniz Limanı Şube Müdürlüğü (Polis), Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Sağlık) ve Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü Gemi Kontrol Kısım Amirliği kurumlarına uğranılarak anında yapılacaktır.

 

Transit personel değişiminde istenen evraklar aşağıdaki gibidir;

1.   Gemiye katılacak ve ayrılacak personelin/lerin bilgileri, Pasaport ve Limanı Cüzdanının resimli ve geçerliliğini gösterir sayfa fotokopisi,

2.   Gemiye katılan personelin Orjinal Medical Sertifikaları mutlaka yanlarında olmak şartıyla fotokopileri,

3.   Gemi Kaptanı'nın Pasaport ve Liman Cüzdanı Fotokopisi,

4.   CSR Belgesinin Fotokopisi, (9.maddede Güney Kıbrıs ibaresi var ise BIMCO sözleşmesi fotokopisi),

5.   Minimum Safe Manning fotokopisi (kontrol açısından)

6.   Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen ekteki taahhütname doldurularak ve ekine gemiye katılan/ayrılan listesi eklenerek gemi kaptanından kaşe imza alınacaktır.

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz