Menu

Duyurular


TPS-Eşya Teslim Listesi

SİRKÜLER NO: 8.7 /  359-229 = 08/05/2019


Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce “TPS-Eşya Teslim Listesi” konulu 03.05.2019 tarih ve 73421605-106.05 sayılı ekli Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu genelgede, “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlıkları  koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiğinden bahisle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176’ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418’nci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan 2013/28 sayılı Genelge eki "Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi"nin (Eşya Teslim Listesi) “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunduğu belirtilerek, Eşya Teslim Listesi verilmesi ve kullanılmasına yönelik olarak da bilgilendirilmelere yer verilmiştir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Genelge

Dağıtım: Tüm üyelerimiz