Menu

Duyurular


TPS – Ayarevi Raporu

SİRKÜLER NO: 8.7  / 528-358 = 10/07/2019


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2019 tarih ve 73421605-106.05 sayılı yazısında;

 

“20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak 18.04.2019 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ayarevlerince düzenlenen Ayarevi Raporu ile ilgili gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ayarevlerince, yükümlü tarafından anılan Kurum Sistemine yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen "0988 TPS - Ayarevi Raporu" bilgileri elektronik olarak Bakanlığımız Sistemlerine gönderilecektir.

2. Bakanlığımız Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881010000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Bakanlığımız Sistemleri üzerinden sorgulanması mümkün olduğu,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz