Menu

Duyurular


TOBB İkili Odalara Üyelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 487-364 = 25/06/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.06.2021 tarih ve 1831/682/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 23.06.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

TOBB'un yurt dışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal iş birliğini geliştirme çabaları kapsamında, bir dizi ülke ile "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" adı altında yapılanmaya gittiği ifade edilmektedir.

Yazıda, ülkemiz önceliklerine uygun olarak günümüze kadar 19 ülkeyle "Ticaret ve Sanayi Odası Forumu" kurularak söz konusu çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmektedir. TOBB tarafından kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmaktadır:

- Afganistan: Türkiye-Afganistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Arnavutluk: Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Başkurdistan: Türkiye-Başkurdistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Bosna Hersek: Türkiye-Bosna Hersek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Bulgaristan: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Kosova: Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu

- Kuzey Makedonya: Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Moldova: Türkiye-Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Tataristan: Türkiye-Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

- Ukrayna: Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

Yazıda devamla, ikili "Oda Forumları" kapsamında, hem Türkiye'de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullar da dikkate alınarak, geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenmekte olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında ve karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlandığı bildirilmektedir. Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatlarının sunulduğu belirtilmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin olarak üyelik dâhil tüm bilgilere, https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php internet sayfası üzerinden ulaşılabilmekte olup, iş yapmak için ilgi duyulan ülke/ülkelerle kurulan Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına üye olunabileceği hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz