Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2 / 374-241 = 14/05/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.05.2019 tarih ve 1849-320/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı resmi Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ve bu faaliyetlerde yer alan; gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, tank-konteyner/portatif tank işletmecilerinin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel”, “Teknik”, ve “Mevzuat”, Duyuruları bölümlerinde yayınlandığı

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz