Menu

Duyurular


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Taslağı

SİRKÜLER NO: 4.14 / 373-240 = 14/05/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 13.05.2019 tarih ve 1835-316/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

TOBB’un 07.05.2019 tarih ve 4824 sayılı yazısından bahisle;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 26.04.2019 tarih ve 32931 sayılı yazıya atfen,  “Taslak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” nin hazırlandığı ve söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr  internet sitesinde Mevzuat başlığı altında Taslaklar alt başlığından erişildiği belirtilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

 

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak hakkındaki değerlendirmelerinizin en geç 20 Mayıs 2019  günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz