Menu

Duyurular


TAYK Fahir Çelikbaş Kupası XXX.Yıl Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 254-179 = 02/04/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 02.04.2021 tarih ve 1031/377/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı'ndan alınan 31.03.2021 tarih ve 2375 sayılı, Ek'te sunulan yazıda;

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı tarafından gerekli tedbirlerin alınması şartı ile, 03.04.2021 Cumartesi günü 10:00 – 19:10 saatleri arasında Moda – Adalar – Moda parkurunda olmak üzere yelkenli teknelerle TAYK Fahir Çelikbaş Kupası XXX. Yıl Yarışının yapılacağı,

Seyir, can mal ve çevre güvenliği bakımından, bölgede dikkatli seyir yapılması ve yapılacak yelken yarışları ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması istendiği,


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz