Menu

Duyurular


Tavsiye Rota

SİRKÜLER NO: 13.7 / 277/171= 08/04/2019


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayımlanan 07.04.2019 tarihli duyurusunda;

 

İlgi: Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarihli ve 25941 sayılı yazısından bahisle;

 

“Marmara Denizi’nden 4 ay boyunca sürecek üç boyutlu sismik veri toplama çalışmalarının Nisan 2019 ayı itibariyle başlayacağı ilgi yazıyla bildirilmiş ve Trafik Ayırım Düzeni (TAD) de kapsayacak olan çalışmaların gemilerin seyir emniyetini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Marmara Denizi’nden geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturulmuştur. Bununla birlikte çalışma alanları ve tavsiye rota ile ilgili duyurunun gemilere farklı kanallardan da ulaştırılması talimatı verilmiştir.

 

Konunun önemine binaen, uygulamanın aksaksız yürütülmesine ve seyir emniyetine yönelik olarak; girilmesinin tehlike yaratacağı çalışma alanına ve belirlenen geçici tavsiye rotaya ilişkin ekte yer alan duyurunun tüm gemilere iletilmesi gerektiği,”

 

 

Bildirilmektedir. 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi DuyuruDağıtım: Tüm üyelerimiz