Menu

Duyurular


Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam MİNNİHANOV’un Ülkemizi Ziyareti Çerçevesinde Türkiye-Tataristan İş Forumu, 16 Mayıs 2019, İstanbul

SİRKÜLER NO: 12.3 / 360-230 = 09/05/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 08.05.2019 tarih ve 1790-309/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun 07.05.2019 tarihli RUS/2019-0796  sayılı yazısından bahisle;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gönderilen İlgi yazıda, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam MİNNİHANOV'un ülkemizi  ziyareti  vesilesi  ile 16 Mayıs 2019, Perşembe günü Raffles Hotel İstanbul'da (Adres: Levazım Mahallesi, Zorlu Center, Koru Sokağı, 34340 Beşiktaş) Türkiye – Tataristan İş Forumunun düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir.

 

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın teşrifleri öngörülen etkinliğe konuk Cumhurbaşkanı Sayın Rustam MİNNİHANOV, Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Albert KARİMOV, Tarım ve Gıda Bakanı Sayın Marat AHMETOV,  Ekonomi Bakanı Sayın Farid ABDULGANİEV' in yanı sıra üst düzey resmi görevliler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı beklendiği, açış konuşmaları ve sunumları müteakip firmalar arasında ikili görüşmelerle devam edecek olan İş Forumun taslak programı ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Bahse konu etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin en geç 15 Mayıs 2019, Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/925/12881 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt formunu doldurarak, DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı 150 TL, DEİK üyesi olmayan firma temsilcileri için 190 TL olan katılım ücretini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği,”               

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz