Menu

Duyurular


Süveyş Kanalı Geçiş İzinlerine Yönelik Alınan Nota

SİRKÜLER NO: 23.1 / 697-540 = 08/09/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.09.2021 tarih ve 2448/948/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Dışişleri Bakanlığı, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü'nden alınan 06.09.2021 tarih ve E-21252218-310.99-33221318 sayılı yazıda;

 

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Kahire Büyükelçiliğimize iletilen gayri resmi tercümesi ekte sunulan Nota'da, Mısır hava sahasının üst uçuş ve ülkeye iniş için kullanılması ile Süveyş Kanalı geçiş izinleri hakkında kurallar hatırlatılmaktadır.

 

Bu çerçevede;

 

VIP taşıyan uçaklara ilişkin uçuş izni için başvuruların uçuş saatinden en az 72 saat önce (daha önce 5 gün), acil uçuş izni için başvuruların uçuş saatinden en az 24 saat önce (daha önce 48 saat), tehlikeli madde taşıyan uçakların üst uçuş ve iniş-kalkış izni başvurularının ise uçuş tarihinden en az 21 gün önce yapılması gerektiği, söz konusu sürelere resmi tatillerin dahil edilmediği,

 

Süveyş Kanalı geçişlerinde, nükleer enerji ile çalışan gemiler için 30 gün öncesinden, geleneksel yakıtla çalışan gemiler için 15 gün öncesinden (daha önce 21 gün) izin başvurusunda bulunulmasının icap ettiği,

 

Mısır limanlarını ziyaret için 15 gün öncesinden (daha önce resmi ziyaret 30 gün, gayri resmi ve rutin ziyaret 21 gün) talepte bulunulması gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz