Menu

Duyurular


Süresi Bitmekte Olan Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 178-131 = 24/03/2020 


İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2020 tarih ve 80987995-476.01 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Dünyada devam etmekte olan COVID-19 salgınının, gemiadamlarına ve sektöre yönelik etkilerini azaltmak için Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak, IMO Genel Sekreterliği’nin 17 Mart 2020 tarih, 4204/Ek 5 sayılı genelgesi doğrultusunda süreleri bitmekte olan gemiadamı sağlık yoklama belgeleri için alınan karar yazısı ekte sunulmaktadır.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı


Ek 2: Karar Yazısı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz