Menu

Duyurular


Siber Güvenlik Webinarı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 741-592 = 09/10/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.10.2020 tarih ve 2700/1119/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 07 Ekim 2020 tarih ve 8682 sayılı Ek'te sunulan yazıda, KOBİ'leri ve kurumları siber güvenlik konusunda bilgilendirmek amacıyla 13 Ekim 2020 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden bir seminer gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, seminere ilişkin davet metninin yazı ekinde sunulmakta olduğu belirtilmektedir.

Yazıda, İçişleri Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde bireysel ve kurumsal siber güvenlik, sistem/veri güvenliği, risk ve tehditler ile siber suç türleri ve hukuki boyutları, güncel suç yöntemleri ve örnek vakalar anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplandırılacağı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz