Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Hizmeti

SİRKÜLER NO: 23.1 / 142-95 = 17/02/2021 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.02.2021 tarih ve 565/184/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 16.02.2021 tarih ve 67454 sayılı yazıda Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalarak Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca duyuruları yapılan Seyir Yardımcıları bilgilerinin yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve ekine Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada "Genel" ve "Teknik" ve bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

  

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz