Menu

Duyurular


Servis Hizmet Alımı

SİRKÜLER NO:23,1 / 738-517 = 10/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 10.10.2019 tarih ve 3555/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 09/10/2019 tarihli, bila sayılı yazısına atfen;

“KEGM Çanakkale Limanında Konuşlu Bulunan KURTARMA 9 Römorkörü Alfa Laval marka yakıt seperatörü’nün 589881-02 parça nolu İntermadiate Service Kiti ve 546670-07-08 parça nolu Major Service Kiti ile birlikte servis hizmet alımı (malzemeli sabit fiyat) ile Kurtarma 6 Römorkörü Alfa Laval marka 615 (4162018/2007) Seri nolu Yakıt Seperatörü’nün Gemide mevcut olan Majör Overhol Kiti ile beraber yapılması hizmet alımı işi için ekte bulunan birim fiyat teklif cetvellerinin ve garanti taahhütnamelerinin ayrı ayrı doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanarak en geç 11/10/2019 tarihi saat 15:30’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Servisine elden, 0 216 334 91 96 faksa veya ramazan.havaoglu@kıyıemniyeti.gov.tr kurumsal mail adresine gönderilmesi hususu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz