Menu

Duyurular


Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 376-243 = 14/05/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.05.2019 tarih ve 1851-321/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2019 tarih ve E.34302 sayılı yazısından bahisle;

 

“Sac kalınlık ölçümü ve kamera ile su altı sörveyi yapacak firmaların yetkilendirilmesine, denetimine ve yetkilendirilen firmalara uygulanacak idari yaptırımlara yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Genel Müdürlükleri tarafından “Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” taslağının hazırlandığı bildirilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

 

Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere bahse konu Taslak hakkındaki değerlendirmelerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Ek-2 form aracılığıyla en geç 16 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası  (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gönderilmesi hususu,”    

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı, Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz