Menu

Duyurular


Oşinografik Ölçümler (Kanal İstanbul Karadeniz ve Marmara Girişleri)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 896-677 = 04/12/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04/12/2017 tarih ve 4594-750/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 01.12.2017 tarih ve E.15608 sayılı yazısına atfen;

Kanal İstanbul Projesi Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmetleri işi kapsamında, aşağıda belirtilen mevkilerde ve özelliklerde Hidrografik ve Oşinografik veri toplama işleri için kanalın Karadeniz ve Marmara girişlerinde, Aralık 2017 – Eylül 2018 tarihleri arasında akıntı ve dalga ölçme amaçlı deniz tabanına sensörler yerleştirileceği ve şamandıralama yapılacağı,  


Şamandıra Konumlandırılacak Mevkiiler ve Karakteristiği

 

MAR 1 – 40° 58' 31.35'' N - 028° 45' 31.41'' E   F1.Y (4) 8.0 sn.

MAR 2 – 40° 58' 15.47'' N - 028° 45' 36.51'' E   F1.Y (3) 9.0 sn.

KAR 1 –  41° 20' 17.46'' N - 028° 42' 33.82'' E   F1.Y (4) 8.0 sn.

KAR 2 –  41° 20' 46.84'' N - 028° 42' 52.57'' E   F1.Y (3) 9.0 sn.     

Bu çalışmalarda kullanılacak deniz araçlarının çalışmasına müsaade edildiği belirtilerek, bahse konu çalışmalar sırasında çalışma yapan deniz araçlarına çapariz verilmeden Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) vereceği talimatlar doğrultusunda seyir yapılması gerekmekte olup, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,”

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz