Menu

Duyurular


Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar?Sayısı: 1618)

SİRKÜLER NO:11,5 / 727-510 = 07/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.10.2019 tarih ve 3556-684/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

4 Ekim 2019 tarihli ve 30908 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan “Orta Vadeli Program (2020-2022)” ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16’ncı maddesi gereğince karar verildiği (Karar?Sayısı: 1618) belirtilmekte olup, bahse konu Orta Vadeli Programın (2020-2022) web sayfasında yer aldığı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz