Menu

Duyurular


Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 747-571 = 06/10/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 05/10/2017 tarih ve 3764-632/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Yüksek Planlama Kurulu’nca  21.09.2017 tarih ve 2017/32 Karar No’lu “Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)”  05.10.2017 tarih ve 30201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)’da özetle;

 

I. Merkezi Yönetim Bütçesinin Dayandığı Temel Makroekonomik Göstergeler ve Politikalar

 

Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar Maddesinde;

 

“17- Yatırım ödeneklerinin tahsisinde; yük trafiğine hizmet eden bölünmüş yol, liman ve demiryolu yatırımları, öncelikli yük merkezlerine demiryolu iltisak hattı yatırımları, ulaştırma modları arasında sürekliliği ve verimliliği sağlayacak acil bağlantılar, tarımsal üretimi artırıcı sulama, arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme yatırımları, sanayi üretimini destekleyici nitelikte maden ve hammadde arama yatırımları, verimliliği artırıcı e-devlet altyapısı yatırımları, üretim kayıplarını önleyecek olan afetlere hazırlık yatırımları, beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve sağlık altyapı yatırımları, teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımları öncelikli alanlar olarak değerlendirilecek, cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerdeki yatırımlara öncelik verilecektir.

 

31- Yatırımları teşvik etmek amacıyla Hazine taşınmazlarının yatırımcılara uygun şartlarda doğrudan satılması sağlanacaktır.Hazineye ait tarım arazilerinin kiracısına, kullanıcısına ya da paydaşlarına satılması işlemlerine devam edilecektir. Kamu taşınmazlarının, başta tarım, hayvancılık, ağaçlandırma, enerji, turizm, kentsel dönüşüm ve konut stokunun yenilenmesi olmak üzere yatırımları teşvik amacıyla kullandırılması sürdürülecektir.

 

53- Cari transferlerin belirlenmesinde, başta sosyal güvenlik sisteminin finansman olmak üzere, tarımsal destekleme ödemeleri, sosyal amaçlı transferler ve hane halkına yapılan transferler, KOSGEB destekleriEkonomi Bakanlığı tarafından yapılan teşvik ödemeleri ile ihracat destekleriturizm uçuş destek ödemeleri, trafik garanti ödemeleri, TCDD A.Ş. kamu hizmet yükümlülüğü bireysel emeklilik sistemi, pansiyon hizmetleri, burs ve harçlıklar, beslenme yardımı, öğrenci katkı payları, engelli evde bakımı, doğum yardımı, yaşlı ve engellilerin ücretsiz taşınması gibi sosyal yardım, teşvik, destek vb. programlardan yararlanacak kişi sayısı ve maliyeti etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur.”

 

Söz konusu Kurul Kararı ve Ek’i İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde “genel” ve “mevzuat duyuruları” bölümlerinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Kurul Kararı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz