Menu

Duyurular


Ön Sörvey Denetimi

SİRKÜLER NO: 13.7 / 12-12 = 08/01/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.01.2021 tarih ve 104/18/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.01.2021 tarih ve 73841 sayılı yazıda, 26.10.2020 tarihli ve 59949 sayılı yazılarında 2020 yılı sonuna kadar Liman Devleti Denetimine tabi uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilere her ay ön sörvey yapılması talimatının verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu talimat süresinin sona ermesi nedeniyle Türk Bayraklı gemilere uygulanan ön sörvey denetimlerinin Genel Müdürlüklerinden farkındalık eğitimi almış olan Karada Atanmış Kişisinin (DPA) sorumlu olduğu gemiler için 4 (dört) ay, diğer gemiler için 2 (iki) aylık periyotlarla yapılması, ayrıca Karadeniz Memorandumu internet sayfasındaki "THETIS" sekmesinde bulunan Paris Mou için risk profiline bakılarak PI risk grubunda olan ve Paris Mou limanlarına çıkış alan gemilere son Türk limanı çıkışından önce ön sörvey yapılması gerektiği belirtilerek ilgili hazırlıkların yapılması ve  gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendiği,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz