Menu

Duyurular


Ocak 2021 İstihbarat Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1 / 25-22 = 13/01/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.01.2021 tarih ve 203/32/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 6 Ocak 2021 tarih ve MC(21)02 sayılı yazıda Ocak 2021 Aylık İstihbarat Raporuna yer verilmektedir. Bahse konu raporun üç odak bölgedeki (Batı Afrika, Hint Okyanusu'nun Batısı ve Güney Doğu Asya) ticari gemilere yönelik saldırıları ve bu bölgelerdeki farklı tehdit unsurlarına yönelik değerlendirmeleri içerdiği belirtilmektedir.

Raporda, diğer sektörlere benzer şekilde denizcilik sektöründeki tüm operasyonlarda teknolojiye olan bağımlılığın arttığı ve kurulan ağların gözetimsiz ya da uygun nitelikte siber güvenlik protokolleri olmaksızın kullanıma sunulduğu ifade edilmektedir. Bu durumun, geçen yıl sektörü hedefleyen siber saldırıların artmasıyla birçok şirket için operasyonlara yönelik güvenlik açıkları yarattığı, pandemi sürecinde şirketlerin genellikle uzaktan erişim faaliyetlerine dayalı operasyonlar yürütmek zorunda kalmasının ilave açıklar oluşturduğu belirtilmektedir.

Siber güvenlik ihlallerinin denizcilik sektörü için gerçek tehdit olduğu, şirketlerin yüksek olasılıkla saldırıya maruz kalma riskleri ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldıkları ve kaçakçılık ve yük hırsızlığı gibi geleneksel tehditlerin yanı sıra, fidye yazılımı, casusluk ve siber destekli dolandırıcılık gibi sektöre özgü olmayan tehlikelerin de ortaya çıktığı bildirilmektedir. Olası herhangi bir siber saldırının, yürütülen operasyonları ve haberleşmeyi etkilemesinin yanı sıra, özel veya hassas müşterilerin, iş ortaklarının, şirket ve çalışanların verilerinin çalınmasına ve fidye istenmesine, itibar kaybına, artan sigorta maliyetlerine yol açabildiği ifade edilmektedir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 2021 yılından itibaren tüm gemilerin Safety Management System (SMS)-Emniyetli Yönetim Sistemlerinin siber risklere karşı güvenlik tedbirlerini de içermesi zorunluluğu getirdiği, bahse konu tedbirlerin iyi bir başlangıç olsa da liman ve gemiler arasındaki otomasyonun artışı, bilgi ağlarının karmaşıklığı ve veri hacmindeki artışın mevcut düzenlemeleri karşılamadığı, durumun ilave siber güvenlik eğitimleri, standardizasyon ve prosedürlerin uygulanmasını gerektirdiği belirtilmektedir. Tehdit aktörlerinin yöntemleri daha sofistike hale geldikçe, siber olayların mali ve itibari zararlarının arttığı, fidye istenecek yazılım saldırılarının 2021 yılında da başlıca tehditler arasında yer alacağının muhtemel görüldüğü ifade edilmektedir. Bu tür siber saldırılarla, yasal kullanıcının yazılımlara erişimi engellenmekte, sistemin yeniden erişilebilir olması için kripto para biriminde fidye istendiği bildirilmektedir.

Bunun yanı sıra; 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Batı Afrika bölgesinde gemilere yönelik 18 deniz haydutluğu vakası rapor edildiği, vakaların beşinde deniz haydutlarının gemiye çıkmayı başardığı, sekizinde gemiye saldırı düzenlendiği bildirilmektedir. Nijer Deltası güney ve doğusunda faaliyet gösteren deniz haydutlarının, Gine Körfezi'ndeki en önemli tehdit olmaya devam ettikleri, tüm gemileri hedef alabilecekleri, ancak küçük tonajlı dökme yük gemileri, ürün tankerleri, genel yük ve açık deniz ikmal gemileri ile balıkçı gemileri gibi düşük süratli ve alçak bordalı gemilere gerçekleştirilen saldırıların başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir.

Batı Hint Okyanusunda 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında dört olayın meydana geldiği, vakaların birinde genel yük gemisine ateş açıldığı, ikisinde gemilerin patlayıcı tarafından hasar gördüğü, bir saldırının Suudi Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği, son olarak da ham petrol tankerinde bir limpet mayınının tespit edildiğinin rapor edildiği, Somali ve Aden Körfezinde deniz haydutluğu tehdidinin halen devam ettiği, deniz haydutlarının genel olarak ana gemi desteği olmadan küçük teknelerle Somali kıyılarından 500 deniz mili açığa kadar faaliyet gösterdikleri belirtilmektedir.

Güneydoğu Asya'da 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Endonezya'da limanda dökme yük gemisine gerçekleştirilen bir silahlı soygun vakası rapor edildiği, Singapur Boğazında herhangi bir vakanın yaşanmaması konusunda, deniz haydutlarının girişimlerini zora sokacak kuzeydoğu muson yağmur sezonunun etkisinin olabileceğinin düşünüldüğü, hava tahminlerine göre söz konusu sürecin Ocak sonu/Şubat başında sona ereceğinin belirtildiği, bölgede Endonezya, Singapur ve Malezya sınırlarının Singapur Boğazında kesişmesi dolayısıyla yetki alanları konusundaki güçlüklerin deniz haydutlarının kaçma imkanlarını kolaylaştırdığı ifade edilmektedir.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz