Menu

Duyurular


Marmara Denizi Trafik Ayrımı Düzeni

SİRKÜLER NO:13.4 / 733-516 = 09/10/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.10.2019 tarih ve 3577-691/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

 

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sayfasındaki yazıya atfen;

“Marmara Denizi Gürpınar-1 Kuyusu Çalışma Sahasında 30 Eylül – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında R/V TÜBİTAK MARMARA ve R/V TÜBİTAK ANADOLU araştırma gemileri tarafından oşinografik ve sismik etütler yürütüleceği, çalışmalar süresince Marmara Denizi Trafik Ayrımı Düzeni (TAD) Güney trafik şeridini kapsayan TAD değişikliği yapıldığı ve NAVTEX 1084/19 ile yayınlandığı,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz