Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 8.7 / 849-684 =16/11/2020


“İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.11.2020 tarih ve 73421605-335.04 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Hâlihazırda uygulanmakta olan Liman Tek Pencere Projesinin nihai amacı kağıt ortamındaki belgeleri elektronik ortama taşımak olup, bu çerçevede sisteme girilen Personel, Yolcu, Stok, Yük Listesi bilgilerinin çıktısının alınmasına engel olunması için söz konusu veriler için excel formatında (toplu yükleme şablonunda) dışa aktarma özelliği eklenmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 


 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz