Menu

Duyurular


Liman Tek Pencere Sistemi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 434-340 = 07/06/2018 


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 07/06/2018 tarih ve 52856264-335.04-E-35010847 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Bilindiği üzere, geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimlerin tek bir veri tabanından girilmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ile liman işletmelerince ihtiyaç duyulan bilgilerin bu veri tabanından alınması, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen izinlerin ve işlemlerin sonuçlarının oluşturulacak sistem üzerinden görülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız koordinesinde Liman Tek Pencere Sistemi projesi yürütülmektedir.

 

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Asyaport Limanında 1 Haziran 2018 tarihinde anılan sistem pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır.

 

Söz konusu sistemin pilot uygulamasının yaygınlaştırma çalışmaları, 11 Haziran 2018 tarihinde Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Aliağa Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı limanlarda, 19 Haziran 2018 tarihinde Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İskenderun Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı limanlarda ve 25 Haziran 2018 tarihinde Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı MIP Limanında başlatılacak, anılan limanlarda bu tarihlerden sonra da uygulamaya devam edilecektir.

 

Bahse konu sistemin işleyişine ilişkin olarak acente kılavuzu  hazırlanmış olup, kılavuzun güncel versiyonlarına ve  sistemin tabloları ve kodlarına http://risk.gtb.gov.tr/liman-tek-pencere-sistemi  linkinden veya “Duyurular”  kısmından ulaşılabilecektir.

 

Bilgi edinilmesi ile sistem tüm limanlarda 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle uygulamaya alınacağından herhangi bir aksaklık yaşanmamasını ve hazırlıklarının ivedilikle tamamlanmasını teminen üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz