Menu

Duyurular


Kuvvetli Yağış İhbarı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 704-544 = 09/09/2021


“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 09.09.2021 tarihli e-posta mesajında;

10.09.2021 tarihli kuvvetli yağış uyarısı içerikli hava raporu, e-posta ekinde sunulmuş olup gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususu,’’

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 


Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği


 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

  

Ek: İlgi Rapor


Dağıtım: Tüm üyelerimiz