Menu

Duyurular


Kutup Sularında Emniyetin Artırılmasına Yönelik ICS ve OCIMF’in Ortak Yayımladığı Yeni Kılavuz Hakkında Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 817-569 = 21/11/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2019 tarih ve 5090-804/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın 11.11.2019 tarih ve PRESS (19)28 sayılı yazısına atfen;

 

Kutup Sularında Emniyetin Artırılmasına Yönelik ICS ve Petrol Firmaları Uluslararası Denizcilik Forumu (Oil Companies International Marine Forum - OCIMF)  tarafından ortak yayımlanan yeni kılavuz ile ilgili basın bildirisine yer verilmekte olup, söz konusu bildiri ve  Türkçe çevirisi bilgi edinilmesi maksadıyla Ek’te yer aldığı,”

 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz