Menu

Duyurular


Koronavirüs Sürecinde Tokyo ve Hint Okyanusu Memorandumları Denetim Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 176-129 = 24/03/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.03.2020 tarih ve 1048-345/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (ICS) 20.03.2020 tarih ve COVID-19 (20)07 sayılı yazısına atfen;

 

Tokyo ve Hint Okyanusu Memorandumlarının Ek’te sunulan basın bildirilerinde, COVID-19 virüsü salgını nedeniyle, sektörün Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006 (MLC 2006) ve ilgili IMO sözleşmelerinde öngörülen yasal gerekliliklerin karşılanmasında zorluklarla karşılaşıldığını kabul ederek, mevcut durumun getirdiği koşullarla uyumlu pragmatik bir yaklaşım getirebilecek (gemi üzerindeki mürettebatın hizmet sürelerinin uzatılması, denetim ve kontrollerin ertelenmesi v.b.) bir rehberler oluşturdukları, gemilerin mevcut sertifikalarının yenilenmesine yönelik denetim ve sörveylerin, Bayrak Devleti ve Tanınan Kuruluşlar tarafından sertifikaların sona erme tarihinden itibaren üç ayı geçmeyecek şekilde icrası için gerekli planlamaları yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Hint Okyanusu Memorandumun bahse konu rehberler içeriğinde MLC kapsamında; Liman Devletine, gemideki mevcut MLC uygulamalarının geçerlilik tarihlerinin uzatılması ile ilgili bildirimde bulunulması halinde, gemi işleticisinden MLC gerekliliklerini nasıl yöneteceğine dair bir plan veya süreç sunmalıdır. Bu plan veya sürecin aşağıdakileri içerebileceği belirtilmektedir.

-Denizcilik Çalışma Uygunluk Beyanı'nın ilgili bölümlerinde yapılan değişiklikler, MLC'nin Standart 10. Bölüm A5.1.3,  Kısım 1&2 uyarınca 2019-nCoV virüsü durumuna karşı MLC gerekliliklerine uyum kapsamında alınan eş çözümlerin belirtilmesi,

-Gemi işletmecisi tarafından şartlara uyum için alınana önlemleri ve uygulama planını içeren Liman Devleti tarafından düzenlenen muafiyet mektubu,

Söz konusu MLC uygulamalarına karşılık alınan eş değer yönetim planında Liman Devleti’nin aşağıdaki detaylara bakacağı bildirilmektedir.

- Gemi işletmecisi, plan sürecine Liman Devleti, gemi personeli ve ilgili denizci kuruluşları dahil etti mi?

-  Planlanan seferler nereleridir? (COVID-19 bölgesi olması sebebiyle gidilmesi istenmeyen bölge olabilir)

- Gemi personeli gemide kalmaya rıza gösteriyor, ya da kalmayı talep ediyor mu? Bazı durumlarda COVID-19 bölgelerinde yaşayan gemi personelinin gemide kalmayı istediği belirtilmektedir.

-  MLC kapsamında mürettebatın hakları nasıl korunacak? Gemi sahibi, gemideki uzatılmış kalma süresi ve gemi sahibinin personelin evlerine geri gönderilmesine yönelik  planı  ne?

 Bu detaylara göre hazırlanmış olan planın, Liman Devletince uygun bulunması halinde söz konusu uzatma teklifini kabul ederek geminin bir sonraki liman idaresine bildirecekleri belirtilmektedir.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi B-3 uyarınca, balast suyu yönetim sisteminin kurulumu ile ilgili olarak koronavirüs  salgını gerekçesiyle geminin tersaneye alınamaması durumunda Liman Devleti, Bayrak Devletinin bu konudaki muafiyeti için hemfikir olduğunu ve sonrasında da geminin ilgili sözleşme gerekliliğini nasıl karşılayacağına dair planı, delil olarak talep etmesi gerektiği ,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

 Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz