Menu

Duyurular


Koronavirüs Önlemleri

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.09.2020 tarih ve 2427/1000/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tuzla Liman Başkanlığı'nın 08.09.2020 tarih ve E.1954 sayılı yazısında, Korornavirüs'ün yayılmasını önlemek için öngörülen maske, mesafe, temizlik tedbirlerinden, mesafenin korunarak iş ve işlemlerin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla güncel uygulamaların hayata geçirilmesinin önem arz ettiği,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1525. Maddesi kapsamında anonim şirket, limited şirket, komandit şirket ve kollektif şirketlerin kayıtlı elektronik posta aracılığıyla tebligatlarını elektronik yoldan yapma yükümlülüğüne haiz olduğu,

Yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi ile güvenli elektronik imzayı ve bu imzayla yapılabilecek iş ve işlemlerin düzenlendiği ve Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemlerin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabileceği,

Şirketlerce alınması zorunlu olan kayıtlı elektronik posta(Kep) adresinin alınması ve imza gereken belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanması durumunda evrak sirkülasyonu bilgi iletişim sistemleri kullanılarak güven içerisinde yapılabileceği,

Koronavirüsle mücadele edilen bu günlerde kayıtlı elektronik posta ve güvenli elektronik imzaya geçilmesinin yapılan iş ve işlemlerin daha hızlı ve tamamen elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağı hususlarında üyelerimizin bilgilendirilmesi istendiği,

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz