Menu

Duyurular


Konteyner ve Yüklerinin Haşere Kontaminasyonu Konusunda Kargo ve Konteyner Taşıma Komitesi (CCC 6)’ne Önerinin Desteklenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 522-354 = 08/07/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 03.07.2019 tarih ve 2503-411/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS)’nın 26.06.2019 tarihli ve CONT(19)08 sayılı yazısına atfen;

 

“Dünya Denizcilik Konseyi (World Shipping Council-WSC) tarafından hazırlanan Konteyner ve Yüklerinin Haşere Kontaminasyonu Konusunda Kargo ve Konteyner Taşıma Komitesi (CCC6)’ne Önerinin Desteklenmesine yönelik taslak davet ilgi ile ICS tarafından Odamıza iletilmiş olup varsa konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi talep edilmiştir.

 

İlgi yazı ile, WSC’nin desteklediği IPPC/FAO taslak teklifinde; konteynerlerin haşerelere karşı temiz olup olmadığına ilişkin soruların konteyner denetimlerine dâhil edilmesi, konteynerlerin ve yüklerinin haşere kontaminasyonu sayısının daha iyi belirlenebilmesi için deneysel verilerin elde edilmesi, zararlı haşere risklerini yönetmek için uygulanabilir ve küresel bazda konteynerlerin hareketi ile orantılı olarak hedeflenen yöntemlerin geliştirilmesi önerilmiştir. Ayrıca taslak teklifte, yetkili kurum/kuruluşların fazla sayıda sertifikayı incelemesi ve onaylaması için gereken kaynaklara sahip olma olasılıkları bulunmadığı, kaptan veya denizcilik şirketi tarafından doğruluğu ve geçerliliği anlaşılamayan “Temizlik Sertifikalarının” oluşmasına yol açıp yüksek maliyetli uygulanamaz bürokratik süreçlerle sonuçlanabileceği, bunun yerine, farkındalık yaratmak ve gönüllü girişimleri teşvik etmek için hükümet-endüstri ortaklıklarını savunduğu, zorunlu önlemlerin uygun risk değerlendirmesi ve analizine dayanması gerektiği, pratik ve orantılı olmasının önemi belirtilmiştir.”

 

10 Temmuz 2019 saat 12.00’a kadar ilgili görüşlerin Derneğimize gönderilmesi rica olunur.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz