Menu

Duyurular


Kirli Balast ve Sintine Tahliyesinin Önlenmesi

SİRKÜLER NO:23,1 / 742-521 = 15/10/2019


İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 11.10.2019 tarih ve 36935900-010.07.01-E.1650 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda;

 

“Kocaeli Valiliği Mülkiye Müfettişliğince kaleme alınan, ilimiz liman idari sahaları içerikli teftiş raporunda, İzmit Körfezi’nde gemiden kaynaklı kirli balast suyu ve sintine tahliyeleri nedeniyle çevre kirliliklerinin görüldüğü belirtilmekte ve konu ilgililerinin uyarılması hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

           

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel SekreterEk: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz