Menu

Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 2.8 / 004-002 = 02/01/2019 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan,  "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği" 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, ekte sunulmaktadır.

 

Bahse konu Yönetmelik; Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazları Bölgesinde, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.       

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz