Menu

Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri-(2019/3 Sayılı Genelge)

SİRKÜLER NO: 2.8 / 082-059 = 29/01/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.01.2019 tarih ve 383-63/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2019 tarih ve E.7293 sayılı yazısı.

 

b) 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği.

 

c) 24.01.2019 tarih ve 6860 sayılı ve 2019/3 sıra numaralı Bakanlık Genelgesi.

 

“(a) yazı ile;

 

(b) Yönetmeliğin 5’nci maddesi uyarınca kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet sahalarının (c) Genelge ile belirlenmiş olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde  (http://www.didgm.gov.tr) yayımlandığı,

 

(b) Yönetmelik ve (c) Genelge Çerçevesinde verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerine ilişkin olarak;

 

1- (c) Genelgenin 3’ncü, 4’ncü, 5’nci ve 7’nci maddelerinde belirtilmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özelleştirme sonucu işletme/imtiyaz hakkı elde etmiş olan kuruluşlar, tersane bölgeleri ve gemi geri dönüşüm tesisleri ile tekil liman statüsündeki kuruluşların, hizmet izin belgesi başvurularını en geç 3 ay içerisinde idareye yapmaları,

2-  Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin farklı teşkilatlar tarafından verileceği hizmet sahalarında, palamar hizmetlerinin römorkörcülük teşkilatı/teşkilatları uhdesinde yürütüleceği hususları,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz